Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Swift-Lite

Skladem
Kód: 2394
79 Kč / 1 váleček - 10 Ks
Kategorie: Uhlík

 Výroba uhlíků z dřevěného uhlí pochází od společnosti, která se formovala v nedávné historii. Myšlenka výroby započala v roce 1957 na Severu Londýna.

O dvacet čtyři let později převzali společnost dovozci dřevěného uhlí a upravili nejen výrobu, ale i výsledný tvar uhlíku. Tím si společnost zaručila rozmach exportu na střední východ, kde se uhlík používal k pálení kadidla, bylin, pryskyřic, ale i nově ke kouření dýmek či k rozdělání ohně.

 Devadesátá léta poskytují informaci o založení společnosti, která je již v dnešní době známa jako Swift - Lite Charcoal Ltd. Pyšní se nejen stálého vzrůstu v domácím prostředí, ale i velmi významným ohlasem z exportu svého zboží.  

Samotná výroba uhlíků však sahá do daleké historie, neboť se váže ke vzniku dřevěného uhlí. Procesy výroby se za tisíce let nezměnily, pouze se v moderní době kromě tradiční výroby uhlí užívá ke zpracování zděných pecí nebo kovových nádob.

 Jednoduše lze říci, že původ výrobního procesu začíná vložením dřeva do pece, kde se s pomocí vysokých teplot zahřívá v prostředí s omezeným přístupem kyslíku. Řízená absence vzduchu zařídí pouze doutnání dřeva, avšak zcela zamezí jeho vznícení.

Na konci výroby je výsledný tovar, který se rozdrtí a smíchá s dalšími složkami. Vznikne kejda, která se tvaruje dle požadovaného tvaru a následně se suší. Na světlo pak přijde výsledný produkt, kterým je křehké palivo černé barvy s vysokou teplotou při spalování. 

 Důležité je zmínit, že i když vidíte v našem případě výsledný tvar černého uhlíku, ne každý je stejný.
Podle potřeby svého záměru by měl každý k této informaci přistupovat a hledat uhlík v závislosti na své požadavky.

Každá společnost má při výrobě své postupy, které se promítají v tom, zda uhlík doutná či nikoliv a také v délce doby jeho hoření, což je dáno i průměrem uhlíku. Pokud potřebujete vykuřovat jen krátkodobě, stačí uhlíky malého průměru.
 
 Střední rozměr uhlíku v naší nabídce 3x3 cm je dostačující i na větší prostory s dlouhou výhřevností, která spolehlivě zaručí přenos daného aroma do prostoru a udrží je v něm. Z osobní zkušenosti vydrží tento uhlík žhnout jednu hodinu a 50 minut, což je famózní.

 Naopak větší uhlíky je vhodné použít do prostor, kde se sdružuje více lidí, např. jógová centra či přednášková místa.

Pozornost by se měla věnovat i dřevu, které je promítnuto ve výrobě koncového uhlíku, proto se důraz klade na ovocné dřeviny, ale i javor či dubové dřevo, protože dosahují kvalitnějšího výsledného produktu.

 Ti, kteří cítí s matkou zemí, zajisté budou požadovat informaci, jestli jsou uhlíky vyráběny na základě soucitu s přírodou nebo naopak.
Můžeme Vás ubezpečit, že námi nabízené uhlíky nepocházejí z kácení stromů, ale z udržitelného zdroje, který používá odstraněné nevyhovující řízky ovocných dřevin, přímo z jablečných sadů.
 
Je důležité zmínit, že ne každý umí správně zacházet s uhlíkem, proto není na škodu připomenout základní postup pro začínající, aby nedocházelo ke zbytečným škodám, újmám i nedorozumění.

 Předem je nutné si nachystat vhodnou kadidelnici či misku, na které bude uložen zapálený uhlík. Zapálený uhlík vydává velké teplo, proto je vhodné do kadidelnice nebo misky vložit podklad, například písek, který část uvolňujícího tepla absorbuje.

K manipulaci s rozžhaveným uhlíkem jsou vhodné měděné kleště. Tím zabezpečíte ochranu rukou pokud se stane, že uhlík v kadidelnici sjede ke straně. To se stává pokud není plocha pod uhlíkem rovná.

 Když máte vše nachystané, uchopte uhlík kleštěmi a zapalte ze spodní strany, kterou budete pokládat do kadidelnice. Uhlík lze zapálit zapalovačem, sirkami nebo nad plamenem svíčky.

 Jakmile uhlík zažehne, začne jiskřit. Počkejte, až jiskření zmizí a začne se objevovat žhnutí po celém uhlíku. Po té na něj vložte pryskyřici, kadidlo, byliny, dřevo dle potřeby a povahy užití.

Pak už jen přidáváme ingredience podle svého uvážení nebo vedení... Vždy se ujistěte, že používáte vhodné prostředky pro vykuřování. Přejeme Vám mnoho nevšedních zážitků s posvátným vykuřováním, ať jde o běžné potřeby, až po samotnou ceremonii.