Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Zvěrokruh

   Zvěrokruh v pojetí Tibetské astrologie se zakládá z výpočtu časových cyklů. Počátky tohoto tajemného systému z himalájského podhůří pochází z dávných dob od nomádů i farmářů, kteří po dlouhé večery svým zrakem putovali po obloze a sledovali souhvězdí. Dokázali předpovědět nejen změnu ročních období, ale i vyhledat vhodné pastviny pro svá stáda či vhodnou půdu k setbě plodin na základě opakujícího se chování matky přírody.

   V pozdější době postupně docházelo k dalším vlivům, které určily systém pro předvídání. Vliv přišel z indického systému Kalachakra Tantra, která se přeložila do Tibetštiny v roce 1027. Kalachakra je v překladu Kolo času, které se v tibetském jazyce skrývá pod jménem Kar-tsi. Na himalájské plošině tak vzniklo uctívané umění, které se předávalo pouze ústně. Označuje se jako pre - buddhistická doba zvaná Bön, jež poukazuje na velmi starou duchovní tradici, která měla animistické prvky, což je víra v existenci duší i duchovních bytostí s následným vlivem šamanismu, který označoval kult pro démony, magii i oběti.

   Kalachakra tantra představuje zdroje výpočtů ke stanovení polohy slunce, měsíce i planet pro ustanovení kalendáře. Předává informace o přirozeném stavu vesmíru i výpočet obyvatel. Poukazuje na vliv planet pro čtyři roční období. Znalosti ročních období i prvků umožňuje předpovědět příznivé okolnosti pro léčebný tibetský sytém s diagnostikou i následnou terapií, nebo vhodnost pro buddhistické rituály

   Později se přidala elementární astrologie z Číny, která nevyžaduje matematické výpočty, a proto svým překladem do tibetštiny pomohla k dalšímu vývoji. Tento systém se užíval k předpovědi člověka, který je pod vlivem elementárních zákonů během života, ve kterém zažívá například radost nebo smutek.

   Tibetský systém astro vědy vyžaduje znalosti i zručnost jak k sestavování výpočtu, tak i vyjádření výkladu. Hlavní znaky vykazují systematickou práci s prvky, parkhy, newas a zvířecím kolem.

   Vnější prvky a jejich výpočet se nazývá pět Khamů: dřevo, oheň, země, kov, voda. Přiřazují se ke dvanácti znamením zvěrokruhu osmi trigramy Parkha gye. Trigram je osm symbolů, které byly převzaty z taoistické kosmologie, jež popisuje základní principy reality, která je popsána v knize proměn I- ťing.

   Obsahuje i devět magických čtvercových čísel zvaných Mewa, která se významově vztahují k rodné značce, jež znamená karmický vztah od života k životu. Také se vychází z kola znaků dvanácti zvířat. Oblast výkladu se zaměřuje na roční věštění, horoskop narození, vhodnost partnera do manželství, lékařskou astrologii i předpověď smrti.

   Parkhy jsou kombinace přerušovaných a plných čar, které vyjadřují v přerušované čáře Yin, jež je pasivní a v plné čáře Yang, jež působí aktivně. Takto je znázorněno, že vše má svůj protiklad, který se navzájem doplňuje v působení, které splyne v celistvost. Odkazují se na devět typů osobnosti, které se vyznačují barvou: 

 

1, Bílá - Parkha Kham - Lidé, co používají intuici, jsou často zranitelní, protože jejich empatičnost a velkorysost bývá zneužívána. V životě jsou spíše pasivní a neprůbojní. Ve zdraví trpí na ledviny a záněty močového měchýře a rovněž mají sklony svůj život podporovat v závislostech na omamných látkách. Vrcholem plodného života se považuje věk mezi 35 a 38 lety.

2, Černá -  Parkha Khön -  Jsou osobnosti, mezi jejichž hlavní znaky patří běžné myšlení a potřebují se naučit převzít iniciativu do svých rukou bez čekání na postup jiných. Oplývají inteligencí i pracovní výdrží, proto jsou důvěryhodní. Ovšem po zdravotní stránce vykazují problémy se zažíváním, nemocemi páteře i chorobami v krvi. Nejplodnější období nastává mezi 45 a 47 lety.

3, Modrá - Parkha Cin - Optimismus i nezávislost jsou vlastností tohoto typu lidí, kteří vyhledávají pozornost i touhu po vysokých výsledcích v životě. Nemožné je hlavním motem i hnací silou k dosažení cílů. Tělesné problémy mívají s dolními končetinami s žilním onemocněním, ale i poruchy nervového systému. Plodné roky mají mezi 34 - 38 lety.  

4, Zelená - Parkha Zön - Rysy osobnosti vykazují nesobecké jednání, které bohužel dokáže zastínit poslušnost, jež vede k nerozhodnosti a nedostatečné vůli až zabřednutí k tvrdohlavosti. Běžné onemocnění je u tohoto typu z důvodu náchylnosti a citlivosti v genitáliích. Nejsilnější rok života je v 39 letech. 

5, Žlutá - Parkha Bom - Znaky osobnosti vykazují jistou extrémnost v chování, které se projevuje přehnanou pomocí nebo naopak velkou zlostí. Je třeba si dávat pozor na lenivost, která dokáže zablokovat ostatní oblasti života, ba dokonce i totální ztrátu morálky. Láska jim není cizí a dokáží ji opětovat, leč často kvůli lásce trpí vysokým krevním tlakem i nemocí krve. Plodné období nastává na pracovním poli po dosažení věku 42 let.

6, Bílá - Parkha Khen - Osobnost, jež má vůdčí schopnosti s dominancí a oplývá tvořivostí, spontánním jednáním i intuicí. Nejsou jí cizí duchovní záležitosti. V onemocnění se potýkají s bolestí hlavy, zraněním kostí, nemocemi plic. Za plodné období života se považuje věk mezi 28 a 33 lety.

7, Červená - Parkha Da - Tento typ preferuje svůj vzhled a vždy dává na první dojem, proto vše komentují, aby tak zůstali ve středu dění. Charakteristickou vlastností je velká citlivost, proto svůj protějšek pečlivě vybírají, aby neztratili svoji volnost. Po zdravotní stránce se projevují problémy žaludku i střev. Na vrcholné období čekají mezi 36 a 40 lety.

8, Bílá - Parkha Khin - Zde platí pravidlo, že pevná vůle a síla může pro druhé znamenat tvrdohlavost, neboť tyto osobnosti mají morální zásady a přesně vědí co chtějí. V manželství preferují důvěru i věrnost, leč v nesprávném či potlačovaném prostředí vykazují psychické problémy či osteoporózu. K vrcholu plodného života dochází mezi 49 a 55 rokem.

9, Červená - Parkha Li - Lidé, co si dávají vysoké cíle, očekávají s takto nastavenými parametry to samé od ostatních. Povahou překypují citlivostí až sněním. V lásce snadno díky výmluvnosti získávají partnera, ale ovšem pokud se protějšek dívá i jinde, velmi rychle přichází žárlivost, jež se odrazí na nemoci srdce. Hojné roky přichází mezi 24 a 29 lety.

 

   V dalším bodě tibetské astro vědy se užívá k výpočtům diagram v podobě želví hlavy, která nese název Nebeská želva, jež představuje tajemný vesmír. Krunýř je tak znázorněním nebeské klenby, která má na spodní straně vyznačeny základní prvky astrologické mandaly. Diagram obsahuje kolo znamení zvířat, prvků, směry a ​​barvy.

   Kolo se dvanácti zvířaty je podobné našemu známému zvěrokruhu. V našich končinách se znamení osob vyjadřuje dle slunečního kalendáře, kdežto na východě se znamení určuje podle roku narození. Probíhá cyklické střídání zvířat rok od roku v přísně daném pořadí, která jednotlivě vykazují vlastní individualitu. Roky se počítají od tibetského nového roku.

   Symbolika dvanácti zvířat tibetského zvěrokruhu se užívá k označení roků, měsíců, dnů i hodin. Zvíře je spojeno s prvkem, který znázorňuje jeho životní sílu. Vrozený protiklad zvířete odpovídá jeho symbolice, která vyjadřuje jeho psychologickou povahu. Když se s rokem narození spojí daná symbolika zvířete, dodá specifické vlastnosti všem, kteří se v daný rok pod takovým symbolem narodili.

    Vztahy mezi symboly zvířat jsou označovány jako příznivé nebo nepříznivé, proto je velmi důležité pochopit jejich spřízněnost, když se například řeší přátelství, partnerství či manželství.

 Jako klíč se používají čísla, která napříč roky, měsíci i dny směřují jak k minulým, tak i budoucím životům, i návaznost zkušeností člověka v Bardu. Bardo ( či také „mezistav“) se v tibetském buddhismu označují stavy mezi smrtí a novým zrozením a to v nejrůznějších formách života. Vypovídají o nabité životní síle i jaké zdraví je předpovězeno, či zda existují vztahy s pozemskými duchy.

   Lze tak i určit životní překážky, či jedinečnou životní cestu, která jde buď dobrým, nebo špatným směrem. To vše lze nalézt v tibetském zvěrokruhu, který tvoří Myš, Vůl, Tygr, Králík, Drak, Had, Kůň, Ovce, Opice, Pták, Pes, Prase.

   Vonné tyčinky s vyobrazením našeho zvěrokruhu jsou stvořeny na základech tibetské tradice. Výroba na míru, pro jednotlivá znamení podporuje duchovní odkaz buddhistické tradice, neboť každé znamení zvěrokruhu je podpořenou svoji jedinečnou vonnou složkou. 

Cena

119120
1119120
střelec vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2028
ryby vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2025
rak vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2022
Býk vodoznak
119 Kč / ks
Kód: 2019
beran vodoznak
119 Kč / ks
Kód: 2016
štír vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2013
panna vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2010
lev vodoznak)
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 2007
vodnář vodoznak
119 Kč / ks
Kód: 2004
Blíženci vodoznak Kód: 2001
kozoroh vodoznak
119 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 1998
váhy vodoznak
119 Kč / ks
Kód: 1995
12 položek celkem