Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Zvěrokruh - Váhy

Skladem
Kód: 1995
119 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky se zrodily v tradici ruční výroby Himalájských končin pro nebeské znamení Váhy, jejichž čas přichází s podzimem dle postavení Slunce v daném roce od 23.9. do 23.10.

   Staré moudré rčení praví: „Najdi v sobě odvahu a s důvěrou kráčej po cestě“, která pod vedením Venuše předává vzdušnému znamení do vínku empatii i vřelé srdce pro soucitné jednání. Od počátku zrození ke své jedinečné cestě životem je znamení předurčeno všechny své zkoušky v bytí držet s naprostou rovnováhou tak, aby svoji moudrost udržitelnosti předalo dalším.

   Píše tak nový příběh, jenž se odehrává na předměstí klidného městečka, položeného v tajemném údolí pod dohledem matky přírody. Ta nebeskému znamení vkládá laskavost v podobě své náruče a učí ctít spravedlivý řád. Již od prvních kroků směřujících do ulic poznání a prvních srozumitelných slov však číhá v zákoutí mysli nenápadný šotek. Ten čeká na první příležitost, jež rozhodí jazýčky vah, aby tak představil v celé své kráse umění nerozhodného jednání s miliony pochyb v existenci nebeského znamení. 

   První dlouhá ulice s názvem Touha vede k neprobádaným místům, ovšem vliv pochybných myšlenek zastíní, kým to vlastně je. Nesčetné otázky by naplnily řádky mnoha knih s tématem vnitřních monologů, ale čtenář by v příběhu marně hledal rozuzlení zápletky, odkud taková nejistota pramení. S dalším novým objevem roste obdivuhodná síla, která je doplněna chutí z nekonečných možností poznání, jež vykreslují formu s předpoklady znamení. Kam oko dohlédne, tam posouvá své obzory, však s podmínkou, že získá odměnu v podobě nových vědomostí.

   Přichází do styku s lidmi, kteří budou přínosem a kde si upevní postoj ve společnosti. Na každém místě se s patřičným zájmem zastaví a vykazují známky bedlivého posluchače. Nenechte se mýlit, protože nezřídka jde o uvědomělé gesto. Ventiluje tím tak menší nadšení z nadměrného očekávání či iluze, proto informace na jedné straně sluchového ústrojí vejde dovnitř a prochází bez hlubšího zpracování k východu na straně druhé.

   Zážitky z celého dne přináší z objevných cest domů, kde samozřejmě potřebuje sdělit obsah všech událostí. Takovým nešvarem je i fakt, že znamení moc domácnost nezajímá, neboť tam venku je stále co objevovat. Už jako dítě bude opakovaně tvrdit, že si určitě dobře pamatuje, jaké úkoly či pomoc byla po něm požadována a to i přesto, že hovor byl zaznamenám dalšími účastníky rodiny a je zcela v rozporu s tím, co tvrdí. 

   Zde se totiž vyjeví neschopnost přijmout své vlastní nedostatky, proto málokdy přiznají, že jsou mimo čas i prostor. Výsledkem je radost z polemizování, které vede k disciplíně sofistikovaných odpovědí, aby se co nejdříve přenesla pozornost od jejich osoby k zajímavějším tématům, například ty honosné fresky na domě ve městě jsou úžasné, nevíte, kdo je maloval?

   Při svých toulkách se setkají s lidmi, kteří jim rozšíří obzory za hmotný svět, což je další skrytá pomoc k uchopení své jedinečnosti. I když operují termíny z duchovní oblasti, je viditelné, že obsahově ji v sobě nekultivují, pouze uložili slova bez hlubšího významu. Vzniká jen další obranný systém, který brání dveře úkrytu, kde se krčí se svými obavami.

   Laik by zřejmě odvětil, že jde o nevyrovnané konání, což se do jisté míry nabízí, ale již mu uniká podstata dané a nezbytné zkoušky pro nebeské znamení, která učí najít řád a klid svého vesmíru tím, že své misky srovná a po té udrží v rovnováze. Na druhou stranu rovněž hrozí, že po mnohém úsilí a nezdarů již samotný střed není třeba hledat a smíří se s tím, že svoji snahu nechá zmizet v propadlišti dějin. 

   Proto si váha dobře pamatuje uličku, kde si zamazala boty od bláta a pokračuje v objevech na již vyšlapané cestě, kterou kráčí tam a zpět s možností přijít k nástupišti zvanému „Daruji život všem“. Sama na sebe za monotónního doprovodu roztěkané mysli uvrhne punc matečnosti, který se projeví v diskusi ve formě podvojného vyjadřování dle toho, kým se zrovna cítí být. Jako by v tu chvíli nebyly v přítomném čase, proto si neuvědomují další životní následky. Chápat, někdy až složité myšlenkové pochody není pro okolí snadná disciplína, neboť lze očekávat nevyzpytatelné jednání.

   Je nutné brát v potaz a souběžně i omluvu pro znamení, že takto činí dle aktuální situace, ve které se ocitne z důvodu vykolejení či vyvedení z komfortní zóny. V jednu chvíli se projeví jako velmi společenská osobnost, která s patřičným zájmem pobaví zúčastněné, aby záhy předvedla únikový manévr k řediteli ticha, když někdo jiný z dobré vůle převzal iniciativu.

   Toliko rozmanitosti, co matka země nabízí, je ve stejném měřítku uloženo v hodnotách znamení, jenž pramení z poznání prvních objevů klikatých cestiček městečka, které je přivedly do brány širokého světa. Zde hledá nejen uznání, ale i pochopení se spřízněnou duší. Jsou-li misky vah nevyrovnané, trpí tak zvaným zrcadlovým efektem, který je vrací na počátek svého zrodu a přemítání o existenci vesmíru. Když už je řeč o zrcadle, dalo by se říci, že znamení umí výborně splývat, stejně jako chameleon v přírodě, který mění barvy dle podkladu, na kterém se zrovna nachází.

   Splynutím v dané společnosti pak vytváří efekt, jímž se rychle vcítí do aktuální situace tak, že dotyčný jedinec při konverzaci netuší, že mu znamení nastavuje zrcadlo. Vrozené umění empatie a citu pro věc pak přehrává mysteriozní děj, kdy jako neviditelný přízrak splývá se svým hostitelem, který vykazuje naprosto totožného jednání. Proto mají lidé mnohdy za to, že našli svoji spřízněnou duši, ovšem již netuší, že probíhá zrcadlový efekt až do chvíle, kdy stejnou měrou v konverzaci vyplave k povrchu kritika, jež nebyla očekávána.

   Rázem celistvost a umění vytříbeného slova mizí jako v pohádce, kde po mávnutí kouzelného proutku odchází ze svitu svého hostitele a otáčí zrcadlo s poskytnutím obrazu vlastní černé díry za doprovodu nekonečné teorie příčin jejího vzniku. Černá díra je tak symbolikou pro neschopnost přijmout cokoliv negativního, proto pohlcuje vše, stejně jako hadice přistaveného vozu na exkrementy, jež s ranním rozbřeskem a nasazením odborného pracovníka odstraní nastřádaný obsah, jenž brání v používání toalety. Při svých cestách ulicemi znamení dobře ví, že je třeba určitých znalostí, i když mohou být jen z povrchu, aby člověk věděl, co má dělat či jak si poradit s danými úkoly života.

   V případě procesu pohlcení černou dírou tak žádné znalosti neplatí a poznatkem zde zůstává, že na problém s kanalizací není třeba odborného zásahu, který by prokazatelně zajistil vyjmutí nastřádaného obsahu, ale bude předložen vlastní odborný popis na slovo vzatý. Hbitě a pečlivě popírá potřebný zásah i to, z jakého důvodu k tomu došlo, až po zcela zpochybnění viditelného obsahu bez toho, aby si dělalo hlavu s tím, že každý nevěřícně kouká, jako na děj z filmového plátna.

   I přesto, že nebudete souhlasit s odborným výkladem znamení, přepne se do jiného režimu, kde vydá další sílu k následnému uchopení smetáčku a lopatky, jimiž rychle odmete všechny vzniklé nečistoty z kritiky od své osobnosti s bravurní tečkou, že nemá význam dál vysvětlovat tak srozumitelné věci. Tedy srozumitelně je řečeno, že jste byly odstraněni z mapy a kompas Vás již nenajde.

   V ústraní aktivuje proces existenčního hledání, které provází nejistý krok, což nebeskému znamení ztěžuje postavená bariéra vlastních myšlenek. S naprostou mikro přesností je spuštěno celé vážící zařízení pro zvážení celé situace. Pro jistotu onen postup doplní pátráním po novém a vhodnějším závaží. Jestliže je nalezeno, celý postup opakuje znovu, aby se náhodou nestalo, že by výsledek byl ještě lepší.

   Snad příkladem k takovému kroku poslouží prostředí tržiště, kde povykuje na celý rynk ve snaze prodat své vlastní tovary. Úspěch by se dostavil, kdyby přátelská rada zastínila běh myšlenek, místo odmítnutí nezištné pomoci. 

   Životní touha po uznání vede k otevření vlastního loutkového divadla, kde hraje do noty všem, kteří tahají za provázky.  Halóóó, to jsem já, tvá vlastní intuice. Cožpak neslyšíš ten křik?  Ale ano, slyší, jen umlčuje a přesouvá roubík dle toho, kam se miska vah nakloní. Proto slyší myšlenky: „Buď dobrý pro všechny, hlavně ať nejsou pomluvy“, ale sama ráda pomlouvá. Postavit nedobytnou pevnost z vlastní mysli je pro Váhy atletická disciplína, kde zcela jistě sbírá zlaté medaile. 

   Hradby vlastních lží o životě v éteru, již nedávají potřebný prostor uchopit vnitřní sílu, ze které stvoří své zázemí. Plýtvání darem v umění vnímat není porozumění v kráse všeho druhu. Neobyčejná přednost tak končí pod závojem neochoty, bez prohlédnutí vlastních činů. Nelze se celý život skrývat před strachem a při každém nezdaru své jednání přehazovat jako seno z místa na místo, aby nebylo patrné, kdo je sedlák.

   Dalo by se říci, že jde o příběh Pinocchia, který byl známý svojí neposlušností a při každé situaci raději zalhal, což se mu projevilo protažením nosu. Pokud by takovým úkazem disponovala váha, zajisté by činila, stejně jako pohádková postava, cestu k moudrému konání a směřování všech sil ke své rovnováze. Studnici strachu by opatřila pevným kováním, kam by před zaklopením odhodila své obavy nad případnou ztrátou. Skončil by letitý seriál s názvem Vzorec strachu, jež propustí na světlo tajné sny místo obav z neučiněných změn, které trápí fyzické tělo s možností závažného onemocnění.

   K čemu psát další kapitolu očekávání, která způsobí věčného omlouvání, když stačí anulovat absenci vědomého života, který byl dobrovolně zastoupen žitím životů jiných. Zbytečná závist pro štěstí druhých se rozplyne jako úkon tlačítka delete na klávesnici a projev nedostupnosti již nespouští chybnou hlášku „mě se to netýká“. Pocity nepotřebnosti ani osobitá grácie nemůže zastřít fakt, kterým je zaplacena cena za své zdraví.

   Je opravdu tak obtížné ve zmatku světa i všech informací přetřídit, co je dobré a co nevyhovující? Kolik vlastně stojí vyvinutí sil alespoň k vlastní rovnováze? Lze víru koupit, když je tvrzeno, že úsilí je nedostatečně ohodnoceno? Pokud se nenaučí správně položit otázku a uchopit víru v sebe s žádostí o pomoc, nelze vystoupit ze záře reputace ke zvelebení své vlastní oázy v domácnosti, které věnují nedostatečnou péči. 

   Přitom očekávají nekonečnou lásku, záplavy něhy, ale sami to dát nechtějí, i když je přítomen milující člověk se záchranným lanem, který je připraven je ze dna propasti vytáhnout. Raději učiní kompromisní jednání, než aby vyvinuli energii k odstranění faktorů, které jim brání vzlétnout. Přestat se zaměřovat na druhé je na místě a rovněž je na místě předat zásadní informaci, že právě ti druzí za ně nebudou žít jejich život. 

   Také se může stát, že po zádech váhy někdo vyšplhá k výšinám a ji nechají v propasti zapomnění bez povšimnutí. Dát pozornost sám k sobě, ztišit rozbouřenou mysl a učit se převést pozornost pouze na vlastní intuici. Misky vah lze v symbolice přirovnat k síle jin a jang jako příklad navzájem doplňující se síly. K rovnováze znamení musí nalézt vlastní celistvost i bod, ve kterém udrží svoji rovnováhu.

   V profesní rovině vyrovnaná váha srší kreativitou a doslova zlepšováky, ovšem v jejich blízkosti musí být uzemněný jedinec, který jim pomůže se rozhodnout s výběrem řešení, jinak nastává zmatek a nerozhodnost znamení, kterou z možností je lepší využít. Vhodné podmínky a nastavení osobnosti dají vyniknout nápaditostem s plným elánem i zábavou, ze kterých plodí skvělé projekty. 

   Zda jsou ještě skryté vlastnosti či přednosti, může odhalit i Tibetská astrologie, která se velmi podrobně zaobírá všemi směry zrozeného člověka. U znamení zvěrokruhu nelze souhrnně říci, zda má dobré či špatné předpoklady, neboť je mnoho faktorů, které předurčují generované či součinné vlastnosti astrologických archetypů.

   Existují jak silné, tak i slabé stránky člověka, což je dáno časem, místem zrození a současně postavením nebes v daný okamžik. Právě to dodává člověku jeho jedinečnost, a proto se může zcela lišit charakteristika daného znamení, než jak o něm vypovídá zvěrokruh i život samotný.

   Na duchovní rovině tak přichází pomoc v podobě vonných tyčinek s přírodní přísadou bylin a speciálně vloženým Bergamotem, který posiluje sebedůvěru. V rituální praxi s využitím očistných technik lze následně v tiché relaxační chvíli spatřit svého nitra, které aroma otevírá. S každým rytmickým výdechem se jednoduše vypustí uložené blokace. Vhodné je při relaxaci souběžně užít dary matky přírody v podobě kamene. Pro Váhu lze použít černý Turmalín, Smaragd případně Tygří oko k pohledu na věc z různých úhlů.

   Opakovanou praxí v přetáčení pozornosti ze světa kolem sebe do svého nitra se může stát vhodný nástroj zvaný meditace k dalším krokům, jež přináší potřebnou rovnováhu i klid života. Stálou a vytrvalou prací se duchovní svět ozve v podobě symboliky a tudíž i nápovědou pro (ne)všední dny. Podporu sebevědomí a uvědomění svých hodnot lze spojit v očistné koupeli s účinky Jasmínu, jež přesně míří ke konání cestou srdce.

   Při koupeli je ale i mimo ní vhodný poslech mantry Om Namo Narayanaya. Mantra přivádí k duchovní i hmotné prosperitě s uvědoměním své božské podstaty v propojení čistého bytí.