Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Zvěrokruh - Býk

Skladem
Kód: 2019
119 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky jsou ručně vyrobené pro hvězdné znamení Býka s pečlivě vybranou spirituální přísadou, jež poskytla darem samotná matka příroda. Starobylý um se promítá v přípravě vonných esencí, které silné znamení podpoří v jeho působnosti, kdy vstupuje v daném roce dle postavení slunce 21. dubna a setrvává do 21. května.

   Pod vedením Venuše se Býkům dostává pevného postoje s pracovní výdrží a smyslem vést praktické záležitosti. Velmi neradi však dělají změny, které se často snaží přehlížet, protože priorita daná v ukotvení hmotné stránky je silnou až magickou motivací. Býk touží po kvalitním životě, což si paradoxně znepříjemňuje neochotou provést ve svém životě změnu. Překážky činí zarytá fixace, což působí strnulým dojmem.

   Praktikují osvědčené kroky, které je zbytečně neuvádí na tenký led. Znaky spolehlivosti a vytrvalosti vypovídají o stabilitě, proto započatý úkol má předpoklady úspěšného cíle, ovšem za situace, že nebudou ohroženi či zbaveni své jistoty. Pak by mohl nastat zápas v aréně, kde pod červenou plentou činí jediné.

   Znamení Býka též dostalo do vínku poctivost a s tou kráčí do doby, než jim vykutálená osoba připraví lest, která je připraví o hmotné statky či rodinné zázemí. S jistotou již nebudete v okruhu přátel a doživotně se ocitnete na černé listině, neboť nemají ve svém programu odpouštět, zvláště pod vlivem silné tvrdohlavosti.

   Staré známé rčení „Hlavou zeď neprorazíš“ je zcela na místě. I když mají své hranice, které málokdy opouští, nedoporučuje se jim předkládat, že se mohou mýlit. V takovém případě situaci nejen bravurně obhájí, ale odvedou ji daleko od svého zorného pole. Pakliže jsou zahnáni do kouta, počítejte s generálním úklidem, protože své chyby přede všemi zametají jako odpadky, za které Vás pokárají a následně bude s Vámi takto nakládáno. Nedostatky pak pramení v ujištění o své dokonalosti a samozřejmě všudepřítomnou chybou, která je jasně vidět. Umí dobře přesvědčit.

   Povaha v symbolice Býka vykazuje odpor k autoritářství, což výlevem zcela plných plic a sebemenšího závanu taktu sdělí, že s tím rozhodně nesouhlasí. Mají rádi humor a dlouze polemizují. Jako společník vytváří prostor pro komunikaci, leč s hranicí osobní komfortní zóny, za kterou není dobré jít. Pak se stane z dobrého společníka opak.

   Jejich určitá představa života se podobá osobám zrozených ve znamení Panny, které mají ve vínku dokonalost. Když se záležitosti nevyvíjí dle vytyčených cílů, nechají je být bez dalšího povšimnutí či snahy najít řešení. Doslova ani párem volů.

   Tím, že mají rádi vysoké cíle, je skrytým nepřítelem vlastní nekritické sebehodnocení. Špatná rozvaha a rozložení svých sil, včetně nedoplněných vědomostí, pak umožní náraz ega, když stanou před novou výzvou a to zejména na pracovním poli, které je pro ně velmi důležité. Bohužel tyto situace byly vyhodnoceny z pozice kalkulu a následný náraz je projevem absolutní nesoudnosti, která obnaží samé jádro osoby, jež takto smýšlí.

   Nejenže své okolí přivádí v údiv, ale v daný okamžik se naopak může cítit pánem tvorstva, který přesně ví, zná, jen aby co nejdříve otočil pomyslný kohoutek možného zdroje hmoty. Tím, že nepřijímá zkušenosti jiných, je zcela mimo mísu poznání či získaných zkušeností.

   Ve vztahu se smyslem pro rodinný život bývá romanticky založen, neboť právě vliv Venuše vnáší předpoklady pevné lásky. Pokud se domníváte, že s tímto znamením máte jistotu, tak berte na zřetel, že v případě, kdy neuvedete Býka do poblouzněného stavu s následným zájmem o Vaši osobu, jste méně než vzdálená hvězda za planetou Pluto.

   Raději si dává na čas, klid, kafíčko a zbytečně se do ničeho netlačit, hlavně ne s kýmkoliv. Na druhou stranu, pokud má opodstatněný zájem, velmi pečlivě si umí člověka proklepnout a jen jak zavětří vyhýbavé či neupřímné odpovědi, mizí jako sníh z jara. Usadí-li se do rodinného života a všechny noty se sladí, jde o nerozbitný svazek, který leckdo závidí.

   Každá mince má dvě strany, proto ponížený a sražený býk již velmi zřídka uvěří v pevnou lásku i následný vztah. Ublížení si pamatuje po celý život a právě minulost určuje konání v novém vztahu, který zastíní nezpracované emoce a strach z očekávání stejného konce. Odbourá tak možnost vzlétnout na křídlech romantiky a zbytečně se okrádá o možnost nepoznané lásky.

   Nově narozený potomek hvězdného Býka disponuje čistou upřímností, radostí se smyslem zabezpečit svůj i rodinný život. Kroky mají vést k pravdivému jednání, kde lež nebude zaujímat stabilní místo, protože jinak zcela změní svoji povahu, která působí až opovrhujícím dojmem. V procesu života pak převládá model prospěchářství s prvky egoismu, bez známek laskavého a upřímného jednání.

   Základem pro spokojenou životní cestu poskytuje svoboda nad potencionálně nezdravými a nepotřebnými myšlenkami. Udržovat a vést pouze ty, které vedou v podpoře naplnění cílů. Vrozená schopnost, zhodnotit a zaměřit pozornost s věnováním času pro dané úkoly, dokáže být neskutečně prospěšná společnosti a bezpochyby jde o cestu, jež přináší plody nejen ostatním, ale především svému nitru.

   Tíha života, která hraničí s totální lenivostí až apatií, může otevřít vlastnost odkládání záležitostí, které se musí důsledně vyvarovat. Nastolením osobního a pevného řádu však nežádoucí faktor odstraní a posílí kladné hodnoty. 

   Schopnost vyslechnout jejich úhel pohledu zmírní předem nastavenou tvrdohlavost již v útlém dětství a rodiče tak mají větší šanci nepřijít o svoji pozici, která je mnohdy doživotně ztracena či přehlížena z důvodu nepřijímání autorit. Souběžně tak předejdou zbytečné ztráty potomka pro nepochopení.

   Právě nevinné dětství vykazuje zájem o veškeré dění, což rodiče zaznamenají neustálým tlakem pod palbou otázek, na které lačně očekávají adekvátní odpověď. Ta se posléze stává tajným klíčem životní cesty a pravých hodnot.

   Není dobré podceňovat skryté uvědomování dítěte, neboť se nespokojí s odpovědí, že z toho nemá rozum. Vědomé vedení a naslouchání může zcela odstranit negativní aspekty v projevech daného znamení a naopak plně rozvinout ty pozitivní.

   Neutuchající zájem zbořit mýty v osobních hranicích jsou rovněž předpokladem k pomyslnému uchopení duchovní roviny, čímž lidé ve znamení Býka nastaví soulad vesmírného řádu a vymaní se pouze z touhy po hmotě. Pak jeho cesty jsou nejen bez hranic, ale naprosto neočekávané a pro jiné mnohdy šokující, s jakým poznáním, vstřícností i vědomostmi se mohou projevit.

   Zda jsou ještě skryté vlastnosti či přednosti, může odhalit i Tibetská astrologie, která se velmi podrobně zaobírá všemi směry zrozeného člověka. U znamení zvěrokruhu nelze souhrnně říci, zda má dobré či špatné předpoklady, neboť je mnoho faktorů, které předurčují generované či součinné vlastnosti astrologických archetypů.

   Existují jak silné, tak i slabé stránky člověka, což je dáno časem, místem zrození a současně postavením nebes v daný okamžik. Právě to dodává člověku jeho jedinečnost, a proto se může zcela lišit charakteristika daného znamení, než jak o něm vypovídá zvěrokruh i život samotný.

   Průvodcem pro duchovní svět je šamanský strom Kajeput Střídavolistý (Melaleuca Alternifolia ), známý  jako čajovník Tea Tree, který disponuje nejen věhlasnými účinky v podpoře zdraví, ale především velmi ceněným ochráncem a duchovním průvodcem. Nejenže se v šamanských rituálech užívá k očistám jak před rituálem, tak i po něm, ale i otevírá neviditelné dveře do knihovny plné potřebných informací, jež slouží ku pomoci dalším. S jistým rituálem se užívá společně s dalšími přírodními složkami k vysvěcení duchovních nástrojů, které se při praxi užívají.

   Vonné tyčinky, jež jsou tvořeny s cílem pro znamení Býka v citlivé tradiční výrobě z Nepálu, poskytují podporu skrytého průvodce v podobě vonné esence Tea Tree. Upevní vrozenou stabilitu, sílu i odhodlání, kde čisté působení energie nejen povzbudí jednotlivce, ale i místo, ve kterém působí či odpočívá.

   Osobní obřad se tak stává očistným procesem, který na jedné straně může zavést do hlubin člověka, ze kterých následně vynáší vše, co již pozbylo své platnosti a na straně druhé mohou být otevřeny dveře do neznáma, jež mohou osvětlit potemnělou uličku s názvem život. 

   Chvíle zaslouženého odpočinku, v objetí tajemné vůně bylin doutnající tyčinky s podporou Tea Tree, lze umocnit vhodnou relaxační pozicí a poslechem či zpěvem Gayatri mantry, která velmi dobře působí na negativní procesy. Staré védské texty o ní hovoří jako o nejstarší mantře, která v oblasti manter vykazuje nejsilnější ochranu, zbavuje důsledku negativní karmy a řadí se k těm nejposvátnějším.