Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Zvěrokruh - Beran

Skladem
Kód: 2016
119 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky jsou pečlivě vyrobeny pro astrologické znamení Berana, jehož magická síla ohně koluje v žilách od nepaměti. Ve hvězdách je zapsán příchod tohoto znamení od 21. března do 19. dubna. Od počátku narození tepe pod povrchem životodárná energie a s každým dalším opakujícím se pulsem zbrojí svoji mysl touhou k dosažení dobrodružné cesty s názvem život.

   Již od útlého věku se projevují schopnosti pořádku a řádu vše organizovat, neboť jejich jednání jim předurčuje být dobrým vůdcem za předpokladu, že pýcha a silná energičnost nebude převládat nad přirozenou intuicí, což může zmařit silný vliv planety Mars, který se odráží v jejich znamení. 

   Podaří-li se probudit slepou vášeň, která číhá v ústraní, jsou doslova chyceni do zajetí mysli. Ta již neprozradí možná rizika s budoucím výsledkem konání, který vede nejen k lehkomyslnosti, ale i tvrdému důsledku svých činů. 

   Proto je život učí být v souladu se svým nitrem, neboť vliv Marsu jim často přivádí neklidné stavy či dokonce nekalé touhy po odplatě, když se cítí ohroženi. Negativní nastřádaná energie se nejen hromadí, ale může být vypuštěna ve formě silné konfrontace, pokud nemají potřebný prostor, aby se včas negací zbavili. V nejhorším scénáři dochází až k agresi.

   Naopak jejich neutuchající odvaha dokáže překonat všechna úskalí, když jako objevitelé přináší z neznámých koutů mnoho kreativních řešení, jež dovedou přinést nezištnou pomoc, která se stává pro jiné potřebnou. Rádi se vydávají na neznámou cestu plnou adrenalinu, kam ještě nikdo nevkročil a to je činí zajímavými.

   Když sejdou ze své cesty, jsou panovační, sobečtí a svým jednáním z vidiny touhy po zisku pak konají pro osobní prospěch. Není jim cizí si přivlastnit cokoliv a vydávat to po té za vlastní, aby tak zpečetili kýžený zisk či obdiv. Vesmír však udržuje řád, a proto se vždy v potřebném okamžiku ozve odpověď.

   Mohou se stát úspěšnými a vlivnými jedinci, kterým není cizí se správně rozhodnout. Dosahují velmi vysokých cílů za předpokladu, že nepřevažuje tlak rozjeté mysli, která je přivádí na scestí, kde pak opakovaně naráží na stejný problém, jenž si nepřipustí. Velmi častým jevem v zajetí mozkových procesů nastupuje odmítavý tvrdý postoj, jenž velí s nástupem konfrontace na základě provedených činů a jednání ve společnosti.

   Nejenže špatně tráví negativní komentáře, napomenutí, kritiku apod., ale souběžně je spuštěn program ublížení, zdrcení a to v případě i svých nejbližších, kteří nenaplnili očekávané pochopení i podporu. Stahují se do ústraní, kde v zajetí své hlavy vytváří konstrukce nepravděpodobných scénářů, kterým posléze věří.

   Pod vlivem toku myšlenek se doslova hrnou do situací, které by za jiných okolností nechali mimo úhel svého zorného pole. To samozřejmě končí nezdary, kde má své místo následná sebelítost a přesvědčení o své nepotřebnosti. Naopak probuzené srdce tvoří se silným vlivem intuice a málokdo udrží krok s nasazeným elánem Berana. 

   Pro toto znamení je velmi důležité naslouchat svému vnitřnímu vedení, nikoliv pochodům mysli, neboť ta pak dokáže vyvodit a vytvořit iluzi, že Já jsem všemocný a mohu vše. Tento vliv je díky působení Marsu, který předává touhu dobývat. I přes tvrdé myšlenkové procesy, ať již mají různý původ či důvod, lze uklidnit temperamentní pudy a držet je pod kontrolou. Berani mají ve vínku být přátelskými osobami, jejichž velkorysost nechá nahlédnout do pravé podstaty nebeského znamení, které dokáže ve svém životě skutečných výšin.

   Mají předpoklady být velkými a okouzlujícími romantiky, kteří své upřímné emoce nepotřebují skrývat a naopak dovedou projevit své skryté vášně, když vycítí oboustrannou náklonnost i podporu. Ve svém úzkém kruhu přátel či rodiny umí činit stabilní kroky, avšak již od útlého věku se musí učit korigovat své ohnivé vlastnosti, aby tak napovrch byla projevena obětavost a srdce na dlani, jež umí dát.

   Jaké vlastnosti nakonec vystoupí, je u každého dáno zrozením a prostředím, ve kterém vyrůstá. S následným pohybem ve svém jedinečném životě pak vystupují vlastnosti, které si s sebou každý do života přináší. Pro toto znamení není problém být okouzlující, mít spoustu přátel a vytvářet nové energetické roviny a vztahy, ale spíše se odráží mít určitý respekt, který potřebuje. Když se ho nedočká, hledá přátelství či partnerství dále. V manželském či partnerském svazku uvítá činit plány i aktivitu a rovněž věří, že s ním partner bude držet stejné nadšení i kroky, které podniká. 

   Po profesní stránce je velkou výhodou vrozená schopnost vedení. Neskrývají nadšení z nových příležitostí, jež mohou přinést novátorské změny do projektů či zavést zcela nový obor. V týmové práci se jejich vedení projeví ve zdolání překážek na cestě, které s nadhledem zvládají. Dobře vyvážené znamení pak srší optimismem, ochotou i chutí dělat nemožné, pokud nejsou uzavřeni do své lítosti, že jim něco či někdo nepřeje. 

   Skvěle si vedou například ve sportu, umění či duchovní práci. Široká paleta uplatnění je nejen možná, ale i skutečná, když rozšíří osobní umění o zklidnění svých ohnivých vášní. Vlastní patent na vyváženou emoční hladinu je pak následně odměnou, jež utiší nekontrolovatelný zážeh magického ohně. 

   V duchovním prostředí mohou být silnou oporou pro všechny, co potřebují na své životní cestě pomoci. Jsou vhodnými terapeuty, neboť sami zvládli zkrotit svůj oheň a dokáží se tak ponořit do problémů druhých. Díky své houževnatosti mají předpoklady se svoji intuicí řešit situace, které jsou pro jiné obtížné či neřešitelné.  

   Zda jsou ještě skryté vlastnosti či přednosti, může odhalit i Tibetská astrologie, která se velmi podrobně zaobírá všemi směry zrozeného člověka. U znamení zvěrokruhu nelze souhrnně říci, zda má dobré či špatné předpoklady, neboť je mnoho faktorů, které předurčují generované či součinné vlastnosti astrologických archetypů.

   Existují jak silné, tak i slabé stránky člověka, což je dáno časem, místem zrození a současně postavením nebes v daný okamžik. Právě to dodává člověku jeho jedinečnost, a proto se může zcela lišit charakteristika daného znamení, než jak o něm vypovídá zvěrokruh i život samotný.

   Na duchovní rovině tak může Beranům s emocemi poskytnout oporu kámen z rodu Berylu Aquamarine - Akvamarín, který podporuje psychickou sílu, dodává klid a odvahu pro změnu či nechtěného jednání. Kámen je opředen mýtickou pověstí předanou dávnými mořeplavci, kteří jej dostali jako pomoc od mořských pan před nepřízní počasí v plavbě na moři. Stejně tak, jako se bouří moře, vyvstávají emoce a pramení z nich mnohdy neočekávané jednání, kterému lze zabránit.  

   Vonné tyčinky pro znamení Berana, jsou vyrobené starými postupy v Nepálu s přídavkem Eukalyptu, který přivádí rychlý náboj svěží energie s pozitivním působením v prostoru. V tichém osobním obřadu podává další pomocnou ruku ke zklidnění mysli. Nezaměnitelná směs matky přírody umožní probudit svoji pravou podstatu, která vynese na světlo dřímající laskavé srdce.

 Při očistném rituálu slouží aroma vonných tyčinek k očistě od zbytečně převzatých a uložených vzorců. Použít lze i pro své chvíle odpočinku k nerušené relaxaci či podpoře své pravidelné meditační praxe. Velkou službu provede spolu s denním cvičením Surya Namaskar - Pozdrav Slunci, který je pro toto znamení zvláště vhodný.