Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Mudra Meditation - Surya

Skladem
Kód: 1983
164 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky Mudra Meditation - Surya. Jméno Surya je zapsáno v hinduistickém posvátném spisu pro boha Slunce. Objevuje se i pod názvy Surya Narana, Suryanarayan, Suryanarayana, Surya Deva, Phra Athit či Suraya a mnoho dalších. Je hlavním slunečním božstvem v hinduismu. Rovněž se běžně nazývá sluncem.

   Surya se vyskytuje v různých podobenstvích, jež jedno z nich vykresluje muže, který má tři oči a je obdařen čtyřmi pažemi. Jedna drží vůz, který táhne sedm koní, ve druhé svírá lotos, třetí pokyvuje na své ctitele a čtvrtou paží jim žehná. Bývá také zobrazen s jedním koněm, který má sedm hlav. Počet koňů i jejich barvy tak symbolizují jemné lidské tělo, které představuje energetický systém člověka - čakry.

   Některé posvátné obrazy zpodobňují boha Slunce pouze se dvěma pažemi, které drží jeden lotos, ale existují i další podoby se čtyřmi pažemi, kde drží posvátný lotos jako symbol čistoty, ulitu Shankha v symbolice kosmického prostoru, diskem, co znázorňuje energetické body čakry a palcátem zvaném Gada, který je nejstarší a nejsilnější zbraní proti zlému.

   Slunci je tak věnována pozornost i v hinduistické astronomii, která sahá do védské doby, jež nazvali Navagrahas, který se zabývá umístěním devíti planet a jejich vlivem na zemi i člověka, u kterého se dle tohoto umístění či postavení určuje potenciál v životě jedince. Z devíti planet je sedm pojmenováno po planetách ve sluneční soustavě. Dvě se považují za démony, kteří se mezi sedm planet dostaly podvodem. Nazývají se Rahu a Ketu a dle toho, kde se nachází, jsou označovány svým vlivem za příznivé či nepříznivé. 

   Společně s astronomií je ve védách zapsána astrologie, která vznikla z neochvějné práce věštců, jež své rozsáhlé znalosti zanesly do svitků z pozorování, rozborů i hlubokého duchovního vhledu. Zde devět planet Navagrahas ovlivňuje všestrannou hojnost bytosti i její úspěch. Považují se za božství, které je obdařenou neobyčejnou silou, jež vykazují typické vlastnosti v závislosti pozitivity či negativity na člověka. Tyto planety jsou pojmenovány a vyjádřeny následovně:

Surya - सूर्य - Slunce : Má vůz, který táhne sedm koní s paletou sedmi barev světla, sedmi dní v týdnu, jež v citelném působení má jeho nejsilnější den neděle, kdy vládne. Je také představován jako viditelná forma boha v každém dni.

Chandraचंद्र - Měsíc : Je zobrazením mysli, štěstí i plodnosti, ženství a něžné krásy. V tiché noci přejíždí celou oblohu ve svém voze. Pevná mysl je závislá na postavení Chandry v astrologické mapě. Nejsilněji působí v pondělí. 

Mangala - मंगल - Mars : Je ochráncem Dharmy i bůh, co se umí hněvat. Má sílu i odvahu, která pozitivně působí na člověka v podobě sebevědomí, silné energie i pevné vůle a naopak dokáže v jiném postavení planet negativně působit na vztahy, manželství ve formě napětí i nespokojenosti, které vedou k rozchodu. Zdravotně působí na oběhový systém i svaly. Jeho vládnutí patří úterý.

Buddha - बुध - Merkur : Vznešený symbol inteligence i vzdělání, ale také smysl pro spravedlnost či pravé přátelství. Po zdravotní stránce je zde vliv na kůži člověka. Působení tohoto božstva připadá na středu.

Brihaspathi - बृहस्पति - Jupiter : Védské božství, jež se považuje za nejpřínosnější z planet. Láska, poznání i duchovní rozměr s rozdáváním dobra je jeho symbolikou. Znaky výchovy a rozdávání znalostí s podporou učení se v další stránce božství může projevit v jeho dni, kterým je čtvrtek.

Shukra - शुक्र- Venuše : Velmi silné působení je dáno na pátek, ve kterém lze pod symboly lásky prožít vášeň, hojnost i bohatství života.

Shani - शनि - Saturn : Božské působení, které získává nebo rozbíjí bohatství v závislosti svého planetárního postavení, kterého se jednotlivci obávají. Spravedlivé i přísné konání tohoto božstva dle nahromaděné karmy jedince se může projevit ochranou či ztrátou majetku. Přináší dlouhověkost a pokud je v příznivém postavení, přináší pevné zdraví, prosperitu i lepší pracovní příležitosti, či může někoho odměnit v sobotu, kdy vlivně působí.

Rahu - राहु - Severní uzel : V podobenství je přirovnán k Merkuru, ale oba se liší ve své zásadní podstatě. Vyjadřuje důležitost a sílu manter, také oddanost i dobré postavení člověka v životě.

Ketu - केतु - Jižní uzel : V sanskrtu je název Ketu pro kometu, o které se traduje, že má ve svém těle hadí ocas. Podporuje duchovní cesty, vliv nadpřirozených sil, ale i vliv na pozitivní či negativní důsledky uložené karmy.

   Pohyb planet je s lidským životem spjatý v opakujícím se cyklení vzorců, díky nimž lze předvídat další vývoj událostí. Védy sdělují, že planety jsou živé energie, které vydávají energetické vlny, jež dokáží ovlivnit lidské vědomí, nebo naopak jej soustředit pozorností k jednomu bodu. Planety tak vykazují charakteristické vlastnosti, jež odráží karmický vliv při jednání člověka. 

   Navagraha také působí na znamení zvěrokruhu, kde hraje důležitou roli v životě i osudu člověka v závislosti na tom, jak jsou umístěny na astrologické mapě v den narození.

   Bůh slunce je symbolem vitality, vůle, síly, odvahy i samotnou duší. Jeho silná moc uzdravuje nemocné. Do dnešní doby zavěšují obchodníci symbol Slunce nad své obchody, aby jim přinesl štěstí. Indie uctívá boha slunce v zasvěcených chrámech v ranních hodinách při svítání.

   Tibetský Surya je bohem slunce, který široce souvisí s kulturou Indie. V údolí nepálského Káthmándú se uctívá v newarském buddhismu, který zachovává indické poznatky. Je odkazem ojedinělého dědictví společnosti, která se zakládá na sociálně duchovních prvcích. V tibetském buddhismu se bůh Slunce zobrazuje buď samostatně, nebo uprostřed mandal. 

   Každoročně se v celém Nepálu uctívá svátek Chhath Parva, což je rituál pro boha Slunce. Lidé se přemísťují na břehy řek, aby tak uctili i požádali boha o pomoc pro svou fyzickou i duchovní čistotu. Obřad se koná po tři dny, kdy první den zahájí úklid své kuchyně a současně se připravují na půst, který je pro tento obřad dán.

   Ve druhém dni připravují své obětiny v podobě ovoce, ořechů i přípravy sladkostí. Večer se schází na břehu řek v očekávání západu Slunce. Zapalují své posvátné lampy, odříkávají i zpívají mantry, po té vchází do vody, kde se modlí a obětují připravené obětiny při západu Slunce. Modlitby zahrnují i ochranu pro zdraví. Rituál se třetí den před východem slunce opakuje. Po obřadu se rozjímá s následným ukončením půstu.

   Historicky tak indický hinduismus a jeho mytologie dokládá nejstarší duchovní odkaz, který byl přejímán z posvátných spisů mnoha kultur i národů po celém světě. Lidstvu byly předány zprávy, že každá kultura i každý národ uctíval boha Slunce. Například Mayská civilizace ctila Kinich Ahau - Pán slunečního oka, u Aztéků Huitzilopochtli, v Řecku se uctíval Helios, Slované ctili Dažboga.

   Přenést atmosféru obřadu do svého soukromí i života je obohacením i vyjádřením k vděčnosti života, který s úctou starobylých tradic skýtá další rozměr duchovní podpory. Své vlastní pozdravy či v tradici duchovního uctění boha slunce lze podpořit bylinami nepálské přírody, jež daly vdechnout sílu i podobu vonných tyčinek Surya.

   Zpestření života nevšedním zážitkem lze i podporou každé hodiny dne, kdy se používá jedno ze dvanácti jmen slunce, jež předkládají pozdravy s názvem Surya Bhagwan. Dvanáct jmen s příslušnou mantrou je přiřazeno pro každou část dne, neboť právě účinek světla Slunce je během dne jiný v projevu na planetu.

   Pokud provedete včasnou ranní očistu před svítáním ve formě koupele, můžete dle starého védského rituálu Surya Arghya uctít dle přesných pravidel tzv.nabídku Slunci a tím ho obdarovat. Arghya je nedílnou součástí i odkazem indické kultury. Slunce se považuje za symbol čistého vědomí i stvořitele materiálna na zemi. Tento rituál je duchovní očistou člověka při odevzdání nepotřebných procesů ve svém nitru.

   Nejznámějším rituálem, který se praktikuje i v našich končinách, jsou jogové pozice Surya Namaskara - Pozdrav slunce. V přesném postupu a souběžně kontrolovaným dechem tvoří soubor volně plynoucích ásan - pozic  jednoho celého pozdravu. Vlastní praxí lze získat nejen přínos na fyzické i duchovní úrovni, ale i uctění bohu Slunce.