Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Mudra Meditation - Dhyana

Skladem
Kód: 1992
164 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky Mudra Meditation Dhyana jsou průvodcem k dosažení změny stavu mysli. Dhyana nebo též Jahna je forma buddhistické meditace, která se z nejstarších textů překládá jako trénink mysli, což je forma meditace k převedení pozornosti od automatických odpovědí a myšlenek na smyslové dojmy.

   Je odkazem na různé stavy, ve kterých se člověk jako pozorovatel svého myšlení odděluje od několika stavů mysli. Právě mysl se později stává stabilní i pevnou, neboť člověku výrazně zlepšuje schopnost soustředění. V tomto vědomém tréninku pak dochází k dokonalé vyrovnanosti nejen vědomí, ale i všímavosti, či odloučení od každodenních pochodů roztěkané mysli.

   Vědomý trénink se nazývá Meditace, což je stav, který přivádí mysl k odpočinku, čímž ji stabilní praxí posílí i zaostří k prozkoumání nejen svého vlastního bytí. Pokud je praxe meditace stálá a daří se ji prohlubovat i déle setrvávat, je odměnou nejen bystrá a silná mysl. Tento proces je otevřen za předpokladu potlačení překážek, což meditující zjistí naprosto jasným přívalem soucitu i klidu po meditaci.

 Je mylné se domnívat, že jde o dosažení Samadhi, protože v této fázi se teprve dostavilo odstranění nežádoucích vlivů mysli a odevzdání tzv. nečistot z myšlenkových pochodů. Proto opakovaná praxe meditace slouží jako nástroj k ponoření do hloubky, kde lze rozvinout moudrost a pohled na pravou povahu i podstatu poznání.

   Pro všechny mudry je velmi přínosné, pokud se provádí v časech mezi 4:00 a 6:00 hodinou ranní, neboť již po dvouměsíční praxi a správnými informacemi lze dosáhnout neuvěřitelných výsledků. 

   Zavést tak do osobního života každodenní praxi není zcela nemožné, neboť jedním z pomocných nástrojů slouží posvátná Mudra, která je gesto rukou, či pečeť, což především znají osoby praktikující jógu, neboť tohoto prostředku užívají ke směrování toku vitální energie životní síly pojmenovanou jako Prána

   Dhyana mudra je nejčastěji praktikované gesto rukou, které se hojně užívá v buddhismu i hinduismu. Při samotné praxi nejsou kladeny extrémní nároky na provádění, neboť podmínkou je stabilní držení těla v pohodlném sedu - Sukhasana nebo u zkušenějších v lotosovém sedu - Padmasana. 

   Je dobré se seznámit s těmito praktikami, neboť přináší mnoho kvalit do života. Princip spočívá otočením dlaní vzhůru, kdy pravá ruka se položí hřbetem do dlaně levé. Dlaně směřují nahoru s palci mírně zvednutými tak, aby se špičky dotýkaly jeden druhého. Dhyana mudru lze praktikovat s doporučenou dobou nejméně 30 minut během dne. 

   S podporou vonné esence zaměřenou právě na meditační praxi lze prohloubit nejen Vaši osobní praxi meditace, ale i nový počátek za hranice neznámého při dodržení pravidel určených k meditaci.