Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Buddha - Chitta - Ohm

Skladem
Kód: 2103
159 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky Ohm ཨོཾ - ÓM, (AUM) - též dle písma Dévanágarí औम् - ॐ - vyjadřují svým pojmenováním více než jen posvátný název, jenž sahá až na samý počátek stvoření vesmíru. Naprosté nic, jen ticho a tma, která se rozprostírala do nekonečna a byla předpokladem k počátku zrození času, jež nastolila první přicházející vibrace s neurčitým zvukem, který ve stoupající intenzitě poodhalil obrysy srozumitelného Om.

   Proces stvoření umožnil spatřit světlo světa každé jednotlivé hmotné věci v kosmu a posvátné védy zachovaly po tisíciletí v učení upanišad jedinečnou zprávu o prvotní vibraci, která je zdrojem zrození, projevu i destrukce. Neskutečná síla spojila celé Universum v jediném zvuku, který obsahuje tři části, jež může každý postřehnout při jejím správném vyslovení. Pokoru se značnou úctou se k takové posvátnosti nejen vyžaduje, ale je i zcela na místě.

   Tibetský buddhismus poukazuje na posvátnou slabiku Óm sdělením, které také čítá tři části nebo tři písmena Aum. Vyjadřují Buddhovo čisté vznešené tělo, řeč i mysl, ale také současně pro nově příchozí má v praxi buddhismu vyjádřit nečisté tělo, řeč i mysl. Jsou totiž stejnými bytostmi, jako ti, co došli k osvícení, proto vychází ze stejného základu a vydávají se za stejných podmínek na tuto cestu.

   Je jedno, zda si člověk přizná své chyby, nebo špatné vlastnosti, protože cesta k osvícení je směrem k čistému tělu, pravdivé řeči i mysli s proměnou, ve které dochází k opuštění tzv.nečistých stavů k čistým.

   Jestliže porozumíte významu tří písmen Aum, jejich daném stavu s jasným vhledem do společných rysů, jste nejen velkým filosofem, ale i současně uctíván, protože v tomto případě již není třeba nic dalšího vědět, jelikož jste dosáhli přímé cesty k seberealizaci, jak zmiňují jógové sútry.

   Podobné trojité dělení se v hinduismu přiřazuje třem světům, jež znázorňuje atmosféru, zemi a nebesa. Symbolika tří se objevuje v posvátném védském písmu Rg, Sama, Yaur a rovněž číslo tři je spojeno s bohy Vishnu, Shiva, Brahma. V naší kultuře je symbolika tří znázorněna Otcem, Synem a Duchem svatým.

   Význam posvátné slabiky Óm předkládá buddhismus jako spojení a soucit. V hinduismu jde o možnost ucelení částí člověka, tedy Já, což vyjadřuje spojení těla, mysli i ducha. Ve džinismu odkazuje na Pañca - Parameṣṭhi, který vyjadřuje pět nejvyšších bytostí hodných úcty.
 
   Popis posvátné slabiky Óm, tak, jak se objevuje v symbolech, představuje pět stavu vědomí dle znázorněných křivek a linií.
 

   Levá spodní křivka je přítomný či bdělý stav samotného bytí a je podstatou uvědomění, neboť značí odvrácení od všech smyslů. Horní levá křivka značí souhrnně bezvědomí, nebo lze vysvětlit jako spánek, ve kterém nemáme sny ani žádná přání. Pravá dolní křivka je stavem mezi bděním a nevědomím, či přesněji jde o stav snu i bdění současně, neboť lze vnitřním pohledem nahlédnout na svět.

   Půlkruh nad symbolem představuje znak iluze, která je pro člověka velký problém, když se vydá na duchovní cestu, neboť často očekává, či se domnívá, co bude následovat. Této iluzi se říká Maya a není jí radno podceňovat, protože dokáže zcela zmařit vedené kroky. Konečným stavem, ve kterém jen tak prostě jste, znázorňuje tečka nad půlkruhem a lze ji nazvat absolutním blaženým stavem, zakončenou cestou, ale i termínem duchovního štěstí.

   Zajímavostí je zmínka v hinduismu o přesvědčení, že slabika Óm má totožné křivky s tvarem těla Lorda Ganeshy. Ten totiž také ve své podstatě pomáhá odstraňovat překážky.

   Posvátnou slabiku Óm můžete slyšet před každým posvátným aktem, objevuje se ve starodávných textech či v samotných modlitbách psaných sanskrtem. Pokud neprovádíte denní praxi a přesto prvotní zvuk používáte, měli byste tuto posvátnou slabiku užívat s patřičnou pokorou a respektem.

   Je vhodné poznat historické zmínky o původu s užitím při samotné praxi. Její neviditelnou sílu lze zaznamenat při opakování, jež vede k prohlubování vlastností s vyvážením těla.

   Dochází také k navýšení mentálních i emocionálních vibrací, zvláště když se řídíte zásadou pomalého zpěvu. Pokud se dodržují zásady správného postupu v užití slabiky, rezonuje zvuk v celém těle a projeví se stavem klidu s přívalem čisté energie. Fyzické tělo navíc prochází celkovým uvolněním, včetně nervového systému, a jako bonus je zcela uvolněná mysl za předpokladu již zmíněných zásad.

   Z pohledu západní civilizace a značných vědeckých přístupů k objasnění posvátné slabiky Óm, ve smyslu prospěchu na zdraví člověka, došlo mnoho vědců k pozitivním poznatkům. Výsledky, jež byly veřejně publikovány, pochází z užití magnetické rezonance, která skenovala oblasti mozku při zpívání posvátné slabiky.

   Viditelně probíhaly změny v autonomním nervovém systému zvaném parasympatikus, který má například na starost trávení, odpočinek, ale i přehled nad srdečním tepem či ovlivnění psychiky. Testy bylo zjištěno i odpojení části limbického mozku, kde se třídí emoce nebo ukládají vzpomínky.

   Rovněž záznamy odhalily, že při delším časovém úseku této praxe se zvýší vlny theta, které v mozku uvádí stav hluboké meditace či jinak řečeného spánku beze snů. Objev tedy čítal zjištění, že praxe s posvátnou slabikou pozitivně působí na Nervus vagus (tzv. bloudivý nerv) a činí z ní potencionální možnost k léčbě epilepsie i obsáhlých psychických poruch v běžné populaci.

   

   V odkazech tibetské kultury lze nalézt doporučení, která vydala jeho Svátost Dalajláma k recitaci posvátné mantry s dovětkem, aby se člověk vědomě seznámil s jejím významem, neboť jak sám předkládá, je význam mantry velmi obsáhlý.

 

Óm mani padme húm - ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ 

 

Ve velmi zkráceném významu mantry se popisuje :

 

Óm - znamená, že pracujeme na rozvoji čistého těla, neb nikdo, kdo došel k osvícení, nebyl zcela bez chyb. Následující cesta je tak popsána dalšími slabikami v mantře.

Mani - lze přeložit jako drahokam, který symbolikou poukazuje na záměr k osvícení se soucitem a láskou. Jde o přirovnání šperku, který v případě nedostatku odstraní chudobu, stejně jako plnění přání vnímajících bytostí, které se chtějí stát osvícenými.

Padme - je symbolikou moudrosti a posvátného lotosu, neboť i ten vyrůstá z bláta, ale není jim poskvrněn. Proto moudrost vede zbavení protiřečení, pomíjivosti, rozdílům a mnoho dalších druhů moudra. Nejhlavnější je však moudrost, která předá uvědomění prázdnoty.

Húm - symbolicky vyjadřuje nedělitelnost, neboť docílení čistoty je dosaženou jednotnou metodou s moudrostí, která se dle súter dále dělí.

   Obsahem mantry lze vyjádřit praxi vlastní duchovní cesty, která je závislá na neoddělitelném spojení metody a moudrosti, při které lze proměnit své nečisté tělo, řeč i mysl tak, aby vzešlo čisté vznešené tělo, pravdivá řeč i klidná mysl Buddhy. Proto nehledejte podněty kolem sebe, neboť je tam nenajdete. Ty, které hledáte, jsou pouze uvnitř Vás samých...

   Dary nepálské přírody jsou dle starých receptů pečlivě vybírány a stvořeny tak, aby každému v podobě vonné esence přinesly užitek na konkrétní událost i požadovanou situaci. Nejen druhy posvátných bylin, ale i duchovní přínos při výrobě přidává podstatnou ingredienci, která po staletí zaujímá pevné místo pro kýžený výsledek v oddanosti posvátné chvíle. 

   Při tichém a nerušeném spočinutí s přídavkem jemného aroma z posvátných tyčinek lze nalézt podnět k cestě svého vlastního poznání. Jestliže užíváte podpory posvátné slabiky k dosažení rovnováhy, pak na cestě do vlastního nitra získáte cenného společníka v podobě plynoucí esence s příjemným vlivem vibrací, které působí na tělo.

 

   V osobním obřadu s odříkáním mantry či manter patří podpora tyčinek k neodmyslitelné součásti, neboť již samotná atmosféra odhalí skrytého průvodce bylinné směsi. Ingredience květiny Rododendron Anthopogon přináší vonným tyčinkám životní sílu, již tato rostlina svými listy nabírá.

   Proudící aroma blahodárně působí na citlivou oblast duše, neboť samotná květina je výrazem otevřeného srdce, s jejíž pomocí uvolňuje bolavé emoce i skryté neduhy nitra. Při rituálním vykuřování přináší smíření, jež navedou k duchovní cestě, kterou člověk hledá. Pomocnou ruku podává i k přerušení špatných vibrací a spolu s přídavkem semen Buddha Chitta se stává více než cenným pomocníkem v osobních chvílích.

   A pokud byste na své osobní chvíle nebo cíle zapomněli, je vhodné umístit symbol Óm na viditelné místo, aby tak připomínal cestu ke sjednocení, pro kterou se člověk rozhodl.