Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Buddha - Chitta - Good Karma

Skladem
Kód: 2106
164 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky Buddha - Chitta s pojmenováním Good Karma - Dobrá karma - přichází v posvátných ingrediencích nepálské krajiny s tradicí rukodělného řemesla. Matka příroda vdechla život do tibetských tyčinek s předanou znalostí, která v podobě tajemné formule byla zapsána do posvátných textů. Přináší nejen hluboký duchovní význam, ale i možnost stanout na prahu samotné podstaty člověka a podívat se na svůj život zcela z jiného pohledu.

   Ve vědomé spočinutí v nerušeném stavu tak vstupuje do ticha proudící vonná esence tyčinek, jež otevírá bránu vlastního nitra. Prvotní posvátné buddhistické spisy poukazují, že vše, co člověk prožije, nemusí být výsledek jeho minulých činů, ale i možností z působení matky přírody vlivem na člověka. Pozdější tibetské učení popisuje, že všechny pozitivní i negativní skutečnosti, jež se dějí, patří k výsledku konání minulých činů.

   Karma skrývá hlubší význam, který vede cestou k poznání člověka, jenž v každé situaci a provedených činech s následným jednáním kráčí se zákonem příčiny a následku, též zvaný jako zákon karmy. Je mylné se domnívat, že se člověku vyhýbá, protože opravdu nikdo před tímto zákonem neunikne, ani osvícený člověk. Čemu se zvláště člověk vyhýbá, je umění s pokorou přijímat následky svých činů a díky své domýšlivosti vždy hledá důvod, proč se vše stalo. To i za cenu přehození své zodpovědnosti na jiné v domnění, že mu to projde.

   Ano, myslet si to může, leč vlastní nevědomost vede do spirály lží, které se spolehlivě projeví. Každý den si člověk v záplavě informací vytváří osobitý děj života, v němž tvoří vlastní volbou jednání i činy, které se vrací zpět v podobě odpovědí na provedené skutky. Právě Tibetské buddhistické učení poskytuje pohled na karmu a její zákon jako na situaci, která se odehrává v běžném životě, ať jde o kohokoliv nezávisle na vzdělání či profesi.

   Po vzniklé situaci totiž přichází následně další situace, která slouží jako jasná odpověď na událost, jež se stala a vypovídá o následku prvního prožitku ze situace, ve které se projeví jak dobré, tak i špatné činy člověka. Události a následné emoce, které ze situace pramení, jsou ovlivněny příčinou provedených činů, ať už jsou prospěšné nebo negativní. Výsledek je ze situace zřejmý a vztahuje se nejen k dané osobě, ale souběžně i ovlivní okolí. 

   Časté přemýšlení nad svým životem může být naplní po celý den, ale je nutné si uvědomit, že takový počin vede ke stavu vězně vlastní mysli, která bude bránit v každém dalším kroku i činu. Lze se také podívat i na skutky, které člověk v domnění konání věnuje s očekáváním pochvaly za záslužné činy pro druhé. Ty z popudu mysli vedou od své vlastní podstaty, protože dotyčná osoba není ochotna se podívat do svého nitra a řešit události, které sama učinila.

   Proto volí cestu převedením pozornosti k záslužným činům pro jiné v naději, že za tyto skutky pro druhé vyřeší svoji karmu. Cesta k vnitřní svobodě bez myšlenkových procesů není také záměnou za pracovní činnosti a následného výdělku, neboť vnitřní nastavení a radost nelze koupit jako zeleninu na tržišti. Stav volnosti, vyvážené emoce a udržení pomyslného středu je výsledek, jenž je současně prospěšný i pro okolí, které se nemusí jevit dle toho, jak si dotyčný přeje.

   Pevný postoj, kde nevládne strach o svůj život, má každý ve svých rukou a záleží pouze na osobní volbě každého, nikoliv přejímat myšlenky a názory druhých bez vlastní zkušenosti. Pravdou je, že se lidé nechají zahnat do spirály lží, které vezmou za své a dle toho jednají. Právě opakované situace staví silnou karmu a záleží na tom, jak se k těmto dějům každý postaví, či si je vysvětlí.

   Vlastní volbu a nezdary nemůže nikdo někomu přehodit či přisuzovat, že jde o výsledek konání jiné osoby. Nést zodpovědnost za své činy znamená se vědomě podílet na tom, co tvořím, nikoliv tlachat do prázdnoty za účelem zviditelnění nebo obvinění. Tisícileté moudrosti popisují, jak se vymanit z přijatých vzorců a žít to, co opravdu člověk cítí, nikoliv to, co si myslí ostatní, jež jednají na základě kolektivního chaosu, protože jim vlastní strach nedovolí přejít vlastní stín...

   Rovněž lze vlastním rozhodnutím a ochotou nahlédnout na sebe i své činy tak, že se člověk dokáže vymanit z náruče nepohodlného strachu, když jasně ví, odkud a z čeho pochází. Jestliže převládají myšlenky i pocity, že musí stále něco snášet, tak trpí a přemýšlí, proč se mu situace opakuje. Však jde jen o důsledek vlastních negativních činů a více není třeba hledat, i když to často vede právě k někomu jinému.

   Mít pod kontrolou vlastní myšlení, jež je součástí každého činu, přinese i možnost zastavení nezdravých procesů. Díky uvědomělému přístupu lze rozvinout návyky, které tvoří zdravou a dobrou karmu, čili vědomě přistupovat ke své mysli a následnému činu.

   Staré moudro v posvátném textu praví, že každý je vlastníkem svých činů i dědicem svých činů. Každý je zrozený ze svých činů a vždy se svými činy souvisí. Vlastní činy mne soudí, a proto, ať je čin dobrý nebo zlý, bude vždy tyto činy dědit ten, kdo je vytváří.

   Běžné chápání karmy v Tibetu spočívá v tom, že zlý skutek se vrací tam, kde vznikl. Může se vrátit i v dalším životě jako nepopíratelný a nevyhnutelný následek počínání, proto velmi dbají na své konání, neboť již od dětství ví, že karma je jak počátek, tak i konečný výsledek procesu příčiny a následku samotného. Čelit vlastním následkům znamená, že nelze vymazat činy minulosti, či dělat, že se nestaly, aniž by bylo prožito poznání vlastního důsledku, který byl činem způsoben.

   Vytvářet dobré skutky bez osobního prospěchu je cesta, jak dostávat zpět radost ve svém životě a není důležité, zda jde o velký či malý počin. Když si přejeme někoho obdarovat nebo pomoci v nouzi, nečekejte zpětnou vazbu tam, kam směřovala pomoc, neboť tudy cesta nevede a současně je nutné upozornit, že takové očekávání je zištný účel.

   Pomoc je i umění naslouchat, nikoliv vyzvídat a předávat drby dále, neboť i v tomto případě se zcela jistě karma po takovém jednání projeví. Tibeťané věří, že v podobě dobrých či negativních událostí život ukazuje výsledek karmy, kterou svými skutky v minulosti činili a to i tehdy, když se i dobrým lidem dějí špatné události, protože neštěstí je důsledek zlého konání v minulosti.

   Tento tibetský způsob myšlení dává neotřelý pohled na život, neboť s uvědoměním, že se všechny činy vrátí, dokonce i v budoucnosti, je silnou motivací k dobrým skutkům, které je možné začít kdykoliv, ovšem za předpokladu bez očekávání či důvtipu, zda je již karma za minulé skutky odčiněna.

   Karma přináší pomoc v podobě řádu, ukazuje, jak pomáhá udržovat pořádek a povzbuzuje nás, abychom jednali pravdivě a poctivě. Zvláště v dnešní době, kdy jednání člověka je zcela zbaveno duchovních hodnot, nebo si jej vysvětluje k obrazu svému. Jednání, která nemají dávku nutné pokory, též ztrácí umění láskyplného skutku, protože spolu s odloženým respektem se odkryje výsledek konání svých činů nejen k sobě, ale i svému okolí. 

   Dle karmy se i v širším měřítku odhalí, kde se člověk příště narodí a jaké bude mít postavení. Pokud je příští zrození pod vlivem dobré karmy, přichází působení pod vlivem nebes. Naopak jedinci zrozeni se špatnou karmou mohou být předurčeni do podoby zvířete, nebo i zrozeni do podsvětí, aby trpěli za své činy.

   Buddhismus tedy přináší pojetí, jak vytvářet pozitivní karmu a jak si dát pozor na tu špatnou. Nemusí být každý buddhista, aby pochopil rozdíl mezi dobrým a špatným, stačí, když si karmu přeloží jako čin, který prostě a jednoduše vytváří každý člověk bez rozdílu. Svůj osud má každý ve svých rukou a stačí prosté uvědomění převzít kontrolu nad svým myšlením i chováním. Tak jako se otáčejí modlitební mlýnky s vepsanou modlitbou s následným vysláním do vesmíru, může si každý uvědomit své konání a učinit případné kroky k nápravě.

   Tichá chvíle ve stínu stoupajícího dýmu vonných tyčinek, jež obsahují semena Buddha Chitta, přináší štěstí i mír pro budoucí generace. Cílené prosby a modlitby se stoupajícím aroma cenných ingrediencí přivedou na úpatí Himaláje a s touto vizí přímo vybízí k meditaci. Ve spojení s další esencí Spinekard, která je také známa pod názvem Nardostachys Jatamansi či Nard, se otevírá daleká historie, která dochovala mnoho záznamů o původu i užití. Zvláště poslední název Nard je odvozen ze sanskrtu, jenž přímo hovoří o rozprostření vůně. 

   Tato esence se užívala jako jedna z jedenácti svatých koření, ze které bylo tvořeno kadidlo pro posvátné chrámy. Naší kultuře je nejznámější příběh z Bible, kde sdělení podle Jana uvedly: Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého Nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.

   Náboženské i rituální obřady zanechaly esenci velký duchovní rozměr i popsané účinky. Kvetoucí rostliny lze nalézt ve východních Himalájích, kde se destilací získává cenný posvátný olej, jež oplývá jantarovou barvou s výrazným aroma. Též se využívá jako bylinný lék, který má sedativní účinky.

   Zvučná Ayurveda připisuje bylince regeneraci i posílení. Proto v přísadách k bylinným léčivům dodává uklidňující účinky, jež slouží k nervovým výkyvům, poruchám srdce. Velmi dobře působí na hojení kůže, neboť má antibakteriální a protiplísňové účinky. Samotná bylinka také zlepšuje paměť a umožňuje duchovní poznání.

   S vážností posvátného aktu jsou vonné tyčinky zabaleny do papíru Lokta, který se ručně vyrábí po tisíciletí školenými mistry, již dalším generacím předávají starověkou tradici ve výrobě papíru. 

   Ať už relaxujete, meditujete, či se modlíte nebo vysíláte svá přání, je připraven průvodce v podobě vonných tyčinek odhalit své zákoutí aroma, které zcela jistě nezaměnitelnou směsí tibetských tyčinek podmaní nejen prostor, ale i přinese patřičnou vážnost zvoleného konání.