Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Tibetské vonné tyčinky - Bohyně Tara

Skladem
Kód: 2184
89 Kč / ks

   Tibetské vonné tyčinky - Bohyně Tara je v tibetštině známá jako Dölma (Sgrol-ma) nebo se jí také říká Ona, která zachrání. Význam jména znamená Hvězda, která svítí a ukazuje cestu ke vzdálenému břehu, jež právě převádí na tento břeh v podobě strážkyně duchovní cesty k osvícení. Staré texty zmiňují i další jména jako Matka všech Buddhů, Matka osvobození či Matka bohyně.

   V tibetském buddhismu se Zelená Tara považuje za spasitelku nebeského božstva, jež slyší nářky všech bytostí, které v samsáře zažívají bídu. Také tato země pěstuje víru, že se Tara vtěluje do každé zbožné ženy.

   Historické prameny uvádí Taru ve 21 hlavních formách, kde každá má jinou barvu a duchovní vlastnosti. Dvě nejpopulárnější mají zastoupení u tibetského národa v Bílé a Zelené Taře, které vyjadřují dlouhý život, soucit, osvícení a hojnost.

   Tara, která se uctívá ve vadžrajánském buddhismum, je vadžrajánským božstvem zmíněným již v osmém století, kdy se indický buddhismus začleňoval do tibetského.

   Zelená Tara je také spojena s ochranou před strachem a takzvanými osmi zatemněními či obavami, které jsou znázorněny v tomto přirovnání: Lev - pýcha, Divoký Slon - klam a nevědomost, Požár - nenávist a hněv, Had - žárlivost, Lupič a Zloděj - nesprávné i fanatické názory, Otrokářství i Otroctví - hamižnost a lakomství, Povodeň - touha a připoutanost, Zlo v podobě Démonů a Duchů - lživé pochybnosti.

   Pokud člověk hledá pomoc, můžete Taru požádat s přesnou definicí toho, čeho žádáte, ať už jde o problém, který lze nazvat trápením, či přímo žádáte o pomoc pro konkrétní osobu. Pomáhá k rozvíjení vnitřních kvalit s porozuměním hmotného světa. Hloubku svého nitra a tajné učení předává v Karuna - Soucit, Metta - Milující laskavost a Shunyata - Prázdnota. 

   Starodávná mantra Ōm tārē tuttarē ṭurē sōhā je mantrou Zelené Tary, ale používá se i v jejich dalších formách. Zpívání či odříkání ve správné výslovnosti této starodávné mantry není jen pouhou žádostí o požehnání či mířenou pomocí k běžnému životu a jeho problémům světa, ve kterém žijeme.

Hlavní žádostí či modlitbou je prosba o osvobození od utrpení, které přináší osobní duševní lež včetně negativních emocí, které člověka oslepují (nevědomost) na cestě ke skutečné svobodě, aby dosáhl osvícení mysli, řeči i těla, které Tara představuje nejen pro náš vlastní prospěch, ale pro všechny vnímající bytosti.

 

Význam mantry Ōm tārē tuttarē ṭurē sōhā - ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ 

 

   Om - přednáší vlastnosti všech buddhů - svatá mysl, svatá řeč a svaté tělo 

   Tare - Tara osvobodí od všech skutečných světských utrpení.

   Tuttare - představuje duchovní cestu, na které osvobodí od osmi obav, které jsou popsány výše, ale také od nebezpečí, které pramení z nevědomosti skutečné příčiny utrpení v karmě i vznikajících rušivých myšlenek či záchranou od veškerého strachu.

   Ture - Osvobozuje od skutečné nemoci i její příčiny. Nemoc je zde chápána pouze jako vlastní nevědomost, která popisuje stav neznalosti své vlastní podstaty. Význam slova Ture popisuje čtyři vznešené pravdy, které poukazují na zastavení utrpení a dosažení souladu s Dharmou. Duchovní cesta, jež je naplněna, představuje myšlenku, která očistí vše, čeho se potřebujeme vzdát, co již neslouží, aby negativní vlivy nepůsobily na rozvíjení pozitivních vlastností člověka.

   Spojení slov Tare Tuttare Ture lze volněji přeložit jako: „Pro Vás, ztělesnění všech Buddhových činů, se vždy klaním - ať už jsem za šťastných nebo nešťastných okolností - svým tělem, řečí a myslí.“

   Soha - je zasazení kořene, což znamená počátek cesty ze srdce. Díky modlitbám pro Taru je možné získat její požehnání, neboť ji ze svého srdce žádáte o pomoc. 

   Jemné tóny čisté přírody Himalájí jsou přeneseny v podobě vonných tyčinek, které se vyrábí staletí starou ruční metodou z 31 bylin. Působí nejen k posvátné modlitbě, ale i odbourání nahromaděného stresu, napětí, depresí, jež se používá tibetským lékařským systémem v aromaterapii. Tyčinky jsou pouze na čisté bázi z darů přírody bez jakýchkoliv chemických sloučenin.