Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Vonné tyčinky Sahasrara - Korunní

Skladem
Kód: 166
112 Kč / ks
Kategorie: Vykuřovadla
Hmotnost: 0.01 kg

Sedmá čakra Sahasrara:

   Naprostá volnost stoupá celým tělem v neznámé a přitom povědomé náruči nekonečna s opojením přítomného okamžiku. Žádná slova nepředají nepopsatelné, lze je nazvat stavem, o kterém člověk často slyší, očekává i hloubá, a přesto díky omylům mysli nepozná... To silné odhodlání s pevnou vírou v srdci vedlo cestou nutné pokory ke starodávné a přitom stále tak živé moudrosti. Není jen pouhou informací historických textů a zprostředkovaných slov, které člověk vstřebává na své vlastní cestě života. Dovolit si dívat se zcela jiným pohledem znamená převzít vše do svých rukou.

   Přijmout osobní víru a zbavit se strachu vlastním odhodláním je cesta, kde nejdříve přichází velký pád iluzí s prozřením. Vlastní hodnoty spatřily světlo světa a slovo problém nabírá zcela jiný rozměr, jenž vypovídá o magické relikvii, jež se používá jako nástroj k získání pout. 

   Poznání není zprostředkovanou záležitostí u dobrého čaje či kávy, ani famózní zpráva z tisku, která se šíří rychleji než světlo. Jen snaha nasát atmosféru života jiných nestačí, i když se předává jako osobní pravda vytvořená myšlenkou s iluzí vlastní zkušenosti. Splynout a vstoupit do míst nikoho a přesto všeho, je odměnou v neznámém tichu s dávkou neskutečného naplnění, jež okamžiky přítomna jsou vnímány zdrojem nevyčerpatelného projevu, který nemá vhodná slova ani stupnici v procesu naprostého odevzdání i přijetí.

   Překročený práh není dalším místem, kam se přestěhovat a utéct od své podstaty. Je darem k využití vnitřní síly i osvobození, neboť volnost značí svobodu těla, mysli a pravou podstatu, jež odkrývá jednoduchost a vrozenou intuici. 

   Sahasrára se nachází na místě zvaném Bregma - temeno hlavy, přesněji pod Velkou Fontanelou, kterou zná každý milující rodič svého miminka, jež vždy se zájmem pozoroval měkkou tepající tkáň hlavičky.

   Dveře svobody předaly klíč v podobě pradávných záznamů o 1008 aspektech, které řídí vlastnosti těla i duše. Vysoké vědomí s čistou podstatou je stvoření všestranné osobnosti po spojení s čistou energií z centra sedmé čakry. V poznání přichází moudrost, aby předala nové znalosti a následné kroky k jasnému směru života.

   Stav, kterému se říká Samádhi, není dosažen pouze praxí jógy, ale i dalšími možnostmi duchovních systémů. Vždy záleží na konkrétním oslovení dané duchovní techniky. Ve výsledku s různými duchovními směry lze dosáhnout stejného poznání, neboť odevzdaná iluze oddělenosti nastolila směr jednoty.

   Každá odmítavá reakce k duchovní cestě pramení z nedostatečného uvědomění, protože zvyklostí člověka je nástup odporu či odmítavý postoj. Ten nastává z důvodu zatvrzelých prožitků, stálých myšlenek či vzpomínek, které skrývají přítomný okamžik a porozumění. Rozumět vlastnímu myšlení i jednání je počátek všeho - na počátku byla tma...

   Vysvobození ze všech lidských strachů, které se v dnešní době stupňují u každého z jiných důvodů, přináší právě možnost meditace jako cestu k poznání své vlastní hloubky i podstaty. Při správném přístupu se vyplaví nejen zakořeněné vzorce, odpovědi, ale především nová možnost kvality běžného života, která je právě nyní nezbytná. Procesy změn již započaly a nelze je zastavit, kromě vlastního ega, které řídí i počasí. Proto je bláhové čekat na minulé časy, které se již nevrátí do kolejí minulosti.

   Můžeme se změny buďto zúčastnit, nebo ji nechat proběhnout zcela bez povšimnutí. Výsledek lze ovlivnit pouze svým vlastním rozhodnutím, a proto bude takové, které člověk sám učiní. Tyto změny zažívala každá civilizace a naše není výjimkou. Změna myšlenkových procesů k otočení pozornosti do svého nitra přináší pozitivní základ nejen osobě, ale i prostoru člověka.

   Proto je velmi obtížné se Sahasrárou pracovat, neboť rychle otevřená energie Kundalini nezaručuje postup do vyšších čaker. Často se stává, že praktikující osoby zůstanou omezeni pouze na nižší čakry, protože i ony poskytují odpověď ve formě energií. Tyto energie ovšem dávají výživu pouze pro ego, jež se domnívá: „jsem osvícený“. Nejde o další duchovní postup, ale o následek rychle otevřených energií, bez uvědomění. 

   Ty následně předají značnou sílu, která je v tomto případě právě tou největší překážkou k dalšímu duchovnímu postupu. Člověk by si měl uvědomit, že uvolněná energie není pouze k životu ve hmotě, ale i mimo ní. Velmi obsáhle to vystihují prameny véd jako snažení o dokonalost, která tak činí překážku v duchovní praxi a je často považována za překážku duchovního pokroku. Vyrovnané tělo značí klid, pohodu nejen fyzického směru, ale i duchovního jako odměnu za práci na svém energetickém systému.

 

Vyzkoušejte krátkou relaxaci na svůj sedmý energetický bod.

   Zapalte si vonnou tyčinku pro čakru Sahasraru a v tichu, nikým nerušeni, se pohodlně usaďte do pozice, která je Vám příjemná. Pokud máte zdravotní problém pohybového aparátu, můžete sedět na židli. U zvolené pozice mějte vždy vzpřímenou páteř.

   Ruce položte na stehna, dlaně otočené vzhůru. Zavřete oči a klidně dýchejte. Vědomě veďte svůj nádech a výdech, na kterém je zcela Vaše pozornost. Slaďte nádech i výdech na stejnou délku, který funguje jako píst nahoru a dolů.

   Jakmile vědomě vedete svůj dech a je srovnán do stejné délky nádechu i výdechu, pokuste se vnitřně naladit na energetický bod a svoji pozornost převést na Sahasraru. Pouze ji vnímejte za stále stejného dýchání a nechte své tělo promluvit.

   V této pozici setrvejte, jak Vám bude příjemné. Když ucítíte potřebu přestat, ještě chvíli setrvejte, oči zavřené a nyní vyslovte dlouze Om (Bija Mantra) několikrát za sebou. Vnímejte, co se v těle po vyslovení odehrává. Po té zvolna otevřete oči, dýchejte normálně a po chvíli můžete zvolna vstát.

   Přejeme Vám klidnou relaxaci a cestu objevů Vaší energie.