Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Provoz e-shopu na webových stránkách www.dharma888.cz

 

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.

Zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, adresa, email, telefon, Ič

     

      Z jakého důvodu?

               Kontaktujeme Vás přesně na základě vaší poptávky – objednávky či dotazu.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

        

Zpracování osobních údajů

 

Pokud od nás odeberete zboží, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, Ič, adresa, email, telefon

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám předmět Vaší osobní objednávky. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat o stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

 

 

               Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

               

Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a při poptávce neuvedl/a výslovný nesouhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro zaslání našich novinek.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

              

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu: lostintime888@seznam.cz

 

II.

Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

společnosti podílející se na expedici zboží

společnosti podílející se na expedici plateb

poskytovatel e-mailingové služby

 

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese lostintime888@seznam.cz

 

III.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

                                                             Kontakt tel: 607 919 813, email : lostintime888@seznam.cz

 

Tyto podmínky jsou účinné od 10.3.2021