Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Meditace - Rudraksha - Velká

Skladem
Kód: 2235
199 Kč / ks
Kategorie: Meditace - Duchovní potřeby
Hmotnost: 0.02 kg
Délka: 58 cm

   Posvátná Rudraksha रुद्राक्ष oplývá toliko mytologickými příběhy, že nelze v takové obsáhlosti vše sdělit tak, jak si zasluhuje. Důležitý je ovšem prostý fakt, který prokazuje dochování do dnešních časů. Rudraksha se používá nejen ke své soukromé modlitbě, ale i k získání potřebné energie.

   Rudra - रुद्र vyjadřuje rigvédské božstvo větru a bouře. Jde o ztělesnění síly přírody, která dokáže nejen rodit, ale i ničit. Rudra se tak vyobrazuje jako bůh bouří, který drží Vadžru वज्र (hromoklín), jež je nástrojem zkázy.

   Védy takto vyjadřují předchůce boha Shivy, který zaujímá místo v tzv. posvátné trojici. Tuto trojici ztělesňuje Brahma ब्रह्मा – stvořitel, Vishnu विष्णु – zachovatel, Shiva शिव - ničitel. Jde o vyjádření zachování přirozeného řádu světa

   Přidané slovo aksha(m) se překládá jako slza oka. Spojení dvou slov => Rudraksha se volně vysvětluje jako oči Pána Shivy (Šivy).

   Plody, ze kterých jsou vyráběny cenné pomůcky, se považují za božský dar pro lidstvo. Ten byl zanechán zmíněným Shivou. Byly to jeho slzy, jež zplodily strom, který vydal semínka pro pomoc dalším generacím.

   Svaté plody slouží tisíce let k udržení psychického i fyzického zdraví, ale rovněž jako prostředek ke svému osvobození při duchovní cestě, nebo – li osvícení, probuzení či uvědomění sebe sama.

   Citace nejstarší knihy popisuje příběh, který se váže k ďáblu zvaném Tripura, jenž byl nepřemožitelný. Žádost Brahmy, Vishnua a Dévů dala vzniknout myšlence, aby byla stvořena zbraň, která zlo přemůže.

   Tou zbraní byla Aghora अघोर, nebo-li Shiva शिव, jako jedna z jeho mnoha podob, která se popisuje v hinduistickém sanskrtském textu Śrīmad Devī Bhāgavatam nebo také Srimad Bhagavatam atd. jako „Velká božská zbraň“.

   Legenda praví, že právě Rudraksha jsou oči Shivy (Rudrovy oči), které po meditaci, jež trvala tisíc roků, začaly ze soucitu plakat a modlit se za dlouhé a šťastné dny pro lidstvo.

   A jak text praví, od té doby rostl strom dávající Rudrakshu v zemi Gauda, jež byla od velkého himalájského pásu po východní Asii.

   Právě jeho slzy způsobily růst stromů na naší matce zemi. I když se traduje, že původ je v Indii, tak je to jen částečná pravda, neboť v Himalájích je kolébka mystiky, vědění i bohatý zdroj darů matky přírody.

   Shiva sídlí na posvátné hoře Kailash, v Himalájích, která je díky své mystice obavou nejen pro horolezce. Například i posvátná řeka Ganga ústí rovněž na tomto území, a proto není výjimkou, že právě posvátné plody stromu druhu Elaeocarpus mají svůj původ zde.

   Magický plod, jak se mu i přezdívá, byl zaznamenán v textech i u bohů, kteří jej nosili. Kam sahá tisíciletá zmínka o původu, tam se člověk setká s informací, že jej nosili nejen svatí a vážení vzdělanci, ale všichni lidé bez rozdílu postavení.

   Účinky, které poskytuje, z něj činí nejen mytologický předmět, ale i velmi žádaný produkt s pozitivními vlastnostmi.

   Díky příjemné a silné energii tělo po chvíli nošení o sobě dává vědět. Pomáhá odvádět stres a stavět se proti negacím. Zlepšuje i upevňuje koncentraci, která je pak pomocníkem k dosažení potřebných cílů.

   Díky těmto účinkům byla rudraksha podrobena vědeckým účelům, které zcela jasně prokázaly měřitelnou sílu.

   Můžete se setkat s různými kombinacemi rudrakshy, které jsou přímo určeny pro konkrétní potřeby a situace. Jsou i rudrakshy, které se tvoří přímo dle védských textů na přesné datum narození, čas i místo.

   Rudraksha v naší nabídce tvoří 108 korálků plus jeden, který se tzv. považuje za guru korálek. Na konci je opatřen střapcem, jenž slouží k navázání spojení na svoji duchovní podstatu a připojení se pouze k čisté pravdě.

   Tento střapec je současně i odtokem pro negativní energii, která se nastřádala v těle, ale i v osobním prostoru kolem Vás. Velikost posvátné Rudrakshy je cca 58 cm a průměr korálku - mukhi je kolem 1 cm.

   Setkat se můžete i s výrazem Japa mala, což je odvozeno od slova jap – šeptat a mala – kolo nebo věnec. Japa mala znamená tiše opakovat.

   O tento posvátný věnec je také potřeba se s náležitou péčí starat. Veškeré důležité informace a postup jsou následně součástí rudrakshy.

   Nejen na tichém místě, ale i v hluku města Vám s přehledem přináší pocit klidu a nadhled, který z Vás činí vyrovnané osobnosti. Co říci víc...