Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Mandala - Gayatri mantra ø 24 cm

Popis již brzy

Skladem
Kód: 2634
160 Kč / ks
Kategorie: Mandaly
Gayatri 2
Novinka

Mandala Gayatri mantra - Gāyatrī Mantra गायत्री मंत्र  se zrodila v objetí ticha, ve kterém bylo započato niterné rozjímání, jež vyjevilo posvátné sdělení ve formě mandaly.

 Ač byl tento silný vzkaz výzvou, byl zhmotněn a zaznamenán tak, jak přišel. Přenesený autentický záznam bez grafických úprav s obsahem všeho viditelného i skrytého s pomocí pro hledající i vnímající.

Odkazy mají vždy svůj hluboký význam, neboť poselství slouží k předání všem bez rozdílu. Odpověď se může zdát zahalená tajemstvím, leč zaznamenaná informace bude předána tam, kde bude ku pomoci, neboť mantra byla zanesena s přesným postupem do výsledné podoby mandaly, aby poskytovala potřebnou pomoc.  

 Proč zrovna mandala v podobě Gayatri mantry? Autor si tuto otázku rovněž pokládal, leč dle vyjádření není v tomto předaném poselství prostor ke zbytečnému hloubání. Posvátná mantra sama o sobě poskytuje silná fakta, neboť oplývá nespoutanou silou i neomezeným potenciálem, se kterým současně předává význam odkryté pravdy, jež se děje v každém okamžiku…

Každý má možnost ji nalézt pouze na základech svého rozhodnutí bez vnějších vlivů.

 Pojetí výkladu Gayatri mantry dokládá mnoho starých i novodobých záznamů. Význam Gayatri mantry lze vyložit jako ochránce životní energie i života jedince. Zaujímá pozici nejsilnější i tajuplné prvotní mantry, která spatřila světlo světa.

Pro člověka, který jí dá svoji důvěru a věří v její účinnost, se vyjeví podpora v hledání pravdy. Posvátné védy zmiňují větu „Nechť jednu mantru všemi“, jež právě Gayatri je tou mantrou, kterou mohou vyslovit všichni, proto i předaný odkaz ve ztvárnění mandaly, která poskytuje více odpovědí, než se může zdát…

 Původ posvátné mantry pochází z Indie, kde se každý den (a nejen v Indii) v určitých souvislostech používá jako prostředek ku pomoci např. v těžkostech života. Tato forma cesty s nabízenou pomocí může sloužit každému, kdo mantru uvede do svého soukromí.

O Gayatri mantře se prameny zmiňují jako o matce všech védských manter, která doslova prostupuje čímkoliv, co lze v celém vesmíru nalézt. Když člověk ucítí touhu se spojit s mantrou a používá ji s potřebnými informacemi k vlastnímu přednesu s čistým úmyslem i patřičnou srdečností, lze říci, že je mantře plně oddán.

 Takovému jedinci poskytuje skrytě plnou ochranu. Je nutné vědět, že před vlastním přednesem by měl mít jedinec dostatečné informace, jak ji používat i správně vyslovit. Postup má svá pravidla s vlastním řádem, který nemá prostor pro ledabylé zacházení. V případě dodržení všech postupů přináší právě tu možnost poznání.

Je žádoucí upozornit, že každá mince má dvě strany. V případě nesprávného přednesu se jedinec dočká opačného efektu. Místo pozitivity se dobrovolně vrhá do negativity. Není na místě pochybovat o účincích prvotní mantry a záleží jen a pouze na přístupu každého.

 Aby se tento fakt odlehčil, tak v případě, že konající osoba přistupuje s nejistou výslovností, ale s úctou a láskou v srdci, bude i tato forma přijata, než si jedinec případnou výslovnost nastuduje.

Hlubším pohledem a detailním rozborem se v mantře prokáže spojení vzorce z několika písmen s posloupností slov, které se ve výsledku tzv. složí do jednoho slova. Tím je umožněn vznik různých kombinací a událostí, které vytvoří vibrační vzorec pro vznik energetického působení či předání energie. Tato energie je přenášena na základu opakování mantry, ze které pramení skrytá síla.

 O takovém působení hovoří fakta, která označují mantru za společníka, jenž vyvádí z temnoty na světlo, povznáší vnitřní energii a probouzí vědomí tak, aby si každý uvědomil své hodnoty.

Posvátné védy považují Gayatri mantru za podstatu védského učení, protože praktická činnost s mantrou vytváří formování lidské mysli i rozvinutí zdravého rozumu. Od samotného počátku času je i nositelem síly a harmonie.

 Mantru lze také považovat za průvodce do hloubi své mysli, ve které následně zaujímá postoj ve formě praktického nástroje pro koncentraci, s jehož pomocí dochází k očistě mysli od nežádoucích myšlenek. Jinak řečeno s mantrou lze vstoupit do svého nitra a použít ji jako formu čistícího prostředku, jenž odstraní i letité nánosy nečistot. Vše je pouze v rukou konajícího a osobního přístupu…

Skutečnost předkládá Gayatri mantru i jako univerzální modlitbu, s jejíž pomocí je možné požádat o jasnost mysli, ve které se vyjeví pravda, bez jakéhokoliv zkreslení. Někdy se však člověku stává, že není schopen přes všechny vjemy dne zacílit svoji pozornost k jednomu tématu a zcela zbytečně je pohlcován informacemi, které nejsou k užitku.

 Tomuto stavu se říká časté zaslepení, neboť je jedinec v pozornosti odváděn v tahu umělé přitažlivosti, jež se v podobě nabízených lákadel dne vytváří z umělé potřeby a následné touhy s dovětkem - to musím mít.  

S pomocí mantry lze pozornost přenést z vnějšího vnímání na vnitřní, kde je možné nalézt odpověď v podobě prozření, které poskytuje vjem o ztělesněné pomíjivosti. Procitnutí doprovází díky mantře obnažená pravda, kterou je objektivní náhled na svět. Také je možné vidět, zda je jedinec schopný vidět dále než to, co je mu uměle nabízeno a zda se zaobírá tím, jestli je schopen vidět krásu i velikost duše ze svého nitra.

 Na základě těchto poznatků si lze vyvodit, že člověk v civilizovaném světě se více poutá ke svému tělu a tělesným radostem, bez starostlivosti o svého ducha. Po takovém konaní se v praxi jedinec vede do jisté záhuby leckdy opakovaně, neboť stále dokola činí ty samé kroky, kterých v případě prozření lituje a současně děkuje za možnost vidění... Takový jedinec již nemá potřebu hledat viníky, výmluvy, neboť pravda byla v jeho nitru odhalena.   

Lze tedy říci, že hledající, který touží vidět svoji připoutanost a čerpat ze svých nezdarů, vždy najde svoji skrytou sílu, aby se vydal na cestu k hledání důvodu – pravdy. Jestliže tedy cíleně soustředíme pozornost vlastní žádoucí opakované myšlence, stává se po určité době realitou a ta právě udává pohled, čím vlastně člověk je…

 A když už byla zmíněna civilizovaná doba, je třeba přednést civilizovanou i vědecky ověřenou událost, která potvrdila nesporné benefity v použití Gayatri mantry. Bylo zjištěno mnoha pokusy a zkoumání při praktikování mantry, jak se okolí jedince na základě použití mantry rozvibrovalo.

Záznam tento stav objasnil jako příval světelného záření, jež procházelo tělem jedince s následným vypouštěním této energie do prostoru ve kterém se nacházel. Doslova se uvádí, že tolik světla a pozitivní nálady z jedné osoby je famózní.

 To samé dokazuje i americký vědec Dr. Howard Steineril, který  popsal Gayatri mantru jako nejsilnější magii na světě, neboť dle jeho vědeckých výzkumů dokáže mantra při správné výslovnosti generovat 110.000 zvukových vln za vteřinu!

Více než zajímavá informace potvrzuje i další sdělení z německého institutu, který používá mantru k probuzení schopností jedince v rámci terapie na zvýšení tvořivosti. Opět s velkým úspěchem.

 Nicméně díky vědě, které trvalo několik staletí dojít k pravdě, jež byla známa generacím po celá tisíciletí před vědeckými testy, lze alespoň všechny tyto poznatky sloučit a říci: „úchvatné“.

Proto je zmiňována důležitost správného přednesu, neboť zvuk mantry je stejně důležitý jako její význam. Kombinace zvuku a zvukových vln v návaznosti na určité frekvence rozvíjí dané duchovní potenciály. Mantra poskytuje přenos světla do mozku, aby rozptýlila jeho zamlžení a odvrátila temnotu či negativitu, kterou přetvoří na pole vitality, světla.

 Lidské tělo i prostředí, kde se nachází, je stvořeno na základě vibrací i frekvencí, proto mantra či mantry slouží k jejich tvorbě, kterou lze ovlivňovat negativní vibrace a tvořit pozitivní a to je třeba si pamatovat, neboť tím má každý moc vše měnit a to zcela volně a svobodně, stejně jako ji tímto způsobem mnoho jedinců vytváří v opačné polaritě.

V pohledu na energetické body člověka, známé jako čakry, je zdokumentován přímý vliv přednesu mantry na energetický systém s působením v celém rozsahu. Každé slovo v mantře se vyslovuje s určitým zvukem, který je v podobě důrazu zvýšení či snížení výšky tónu na určitém písmenu ve slově. Tímto vznikne propojení s energetickým systémem, který přijímá spojení na základě slov mantry s následným odesláním signálu, jež působí na určité oblasti čaker.

 Vzhledem k širokému záběru popisu o napojení a působení na energetický systém se doporučuje doplnit vlastním studiem.

Nesprávně se o Gayatri mantře uvádí, že je vyhrazena pouze těm, kteří praktikují jógu či duchovním osobám žijícím v izolaci. Pro duchovní jedince, kteří jsou na své cestě, se uvádí přesné pokyny, jež jsou specifikovány od směru duchovní praxe. Však bez rozdílu mohou mantru recitovat všichni bez omezení pohlaví, národnosti i víry.

 V běžném osobním životě lze mantru praktikovat kdykoliv a kdekoliv s důrazem na čisté srdce i úmysl. Pro neznalé se uvádí seznam důležitých bodů, které mají pomoci s používáním přednesu mantry.

 • zacházení s patřičnou lehkostí
 • se srdečností hovořit vždy pravdu
 • jedinec provozuje čestnost i čistotu ve svých myšlenkách, slovech
 • myslet pozitivně a netvořit rozdíly, co je dobré či špatné, neboť vše má svůj důvod, i když není vidět
 • můžeš-li pomoci, učiň tak, ale s případnou nečinností neubližuj
 • své činnosti konej bez očekávání výsledku

Jakýkoliv čistý a upřímný záměr je vždy pro jedince světlem do života a tím Gayatri mantra bez pochyby je. Pokud i přesto jsou pochyby, lze užít sdělení duchovních představitelů, že védy jsou jediné zdroje, kterým může jedinec věřit a každý se o ně může oprávněně zajímat.

 

Gayatri mantra - Gāyatrī Mantra गायत्री मंत्र

 

भूर्भुवः स्वः                   Om Bhur Bhuva Swa

तत्सवितुर्वरेण्यं                       Tat-savitur Vareñya

भर्गो देवस्य धीमहि              Bhargo Devasya Dheemahi

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥              Dhiyo Yona Prachodayāt

 

 Výslovnost: óm bhúr-bhuvas-svaha

              tat savitur varénjam

                      bhargó dévasja dhímahi

                     dhijó jó nah pračódaját //

 

Přibližný význam textu:

 • Om: prvotní či pravěký zvuk, symbolika pro božství
 • Bhur: dárce života, fyzická říše i tělo,fyzická úroveň
 • Bhuvah: ničení lidského neštěstí, životní i duchovní síla, nadpozemská úroveň
 • Svaha: poskytující radost, spiritualita, duchovní říše.
 • Spojení Bhúr-Bhuvas-Svaha – je symbolikou tří v označení pro trojici: zemi – ovzduší – nebesa nebo tři úrovně existence: hmotnou – duševní – duchovní úroveň.
 • Tat: bezejmenné božství, Bůh, dokonalost, to co nás přesahuje; to
 • Savitur: jasné jako Slunce, pojetí o moudrosti, tím světlem je právě míněno ono duchovní světlo; stvořitel
 • Vareñyam: skládání pocty, vyjádření úcty, uctíván či vzýván
 • Bhargo: záře božského světla, odstranění nevědomosti i hříchu
 • Devasya: nejvyšší termín božství, ve všem přirozeně prostoupen,
 • Dhīmahi: meditovat, soustředění pozornosti;
 • Dhiyo: rozum, mysl intelekt;
 • Yo: nechť toto světlo či termín pro kdo, který
 • Nah: naše
 • Prachodayāt: inspiruj, osvětli a dej nám sílu, vést či povzbudit
 • Spojení DhiyoYonah Prachodayat – Kéž Slunce osvítí náš intelekt stejným způsobem jako sesílá svoji záři. Tato část poukazuje na vysvětlení hledajících, kteří potřebovali přímý důkaz, který poskytne transcendentální sílu - tedy překročení každé možné zkušenosti. To bylo nalezeno ve slunci, bez kterého není světlo, život, proto je tím viditelným důkazem.

 O Gayatri mantře hovořil i Avatar Ratnākaram Sathyanārāyaṇa Rāju známý jako Sathya Sai Baba, který ji přirovnal ke mnoha druhům ovoce. Člověk, který konzumuje mnoho ovoce, ví, že obsahuje mnoho prospěšných živin. Ty samé potřebné živiny obsahuje Gayatri mantra pro psychickou i fyzickou ochranu.

Při pravidelném přednesu mantry přichází stabilizace mysli, což i v této době může být podporou všem, kteří potřebují vyhnat temnotu, negativitu a pustit světlo, pozitivitu do svého těla i okolí. Odvrací napětí, povzbuzuje správnou činnost nervového systému, ale i celkově zlepšuje dýchání atd. Prostě a jednoduše každý hledající vždy najde to, co právě hledá nebo potřebuje.

 V závěru lze shrnout poznatky, které při užití osobního praktikování mantry hovoří ve prospěch stabilní mysli, zklidnění díky správné činnosti nervového systému i změnu v podobě přívalu pozitivní energie.

Mandalu s Gayatri mantrou je vhodné umístit směrem na východ a nechat ji volně působit. Kdo ví, třeba i obyčejný každodenní pohled na mantru umocní touhu hlubšího poznání…