Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Hamsa - Ruka Fatimi - Nástěnný závěs z bavlny

Skladem
Kód: 2301
388 Kč / ks
Kategorie: Meditace - Dekorační předměty
Hmotnost: 0.095 kg

   Nástěnný závěs se symbolem Hamsa, nebo též známější pod názvem ruka Fatimi, přináší další typické rysy duchovního světa, který je v tomto zobrazení opředen mnoha tajemnými příběhy. Původ není zcela přesný, přesto nese znaky velmi starého ochranného symbolu užívaného po celá staletí. Podívejme se s úctou k tomuto duchovnímu odkazu na některé stěžejní zmínky, které se dochovaly.

   Pokusy o přibližné mapování k počátkům posvátného symbolu vedou do starověku, přímo do kolébky záhadné civilizace. Mezi řekami Eufrat a Tigris se rozprostírá Mezopotámie známá sumerským národem, který přišel odněkud a do dnešní doby je stále záhadou.

   Tato civilizace byla první, u které se zrodilo společenství, jež dalo vzniknout mnoha vynálezům prospěšným pro lidstvo.

   Stejnou záhadou jsou jejich magické počiny a je známo, že právě tato civilizace již užívala symbolu v podobě uctívání Královny nebes, bohyně Inanna - sumersky .

   Později ji uctívaly i další národy v téže oblasti jako bohyni Ištar, která byla vyjádřením pro lásku, krásu, milostný akt, ale i spravedlnost.

   Další milník přináší punské náboženství z oblasti středozemního moře, kde se tehdy na severu Afriky rozkládalo starověké město Kartágo – punsky  - Qart Hadasht, což je v překladu Nové město. Toto území bylo zřízeno Féničany a říkalo se jí fénická kolonie. U Féničanů je stejně záhadný příchod jako u Sumerů.

   Archeologické nálezy z původně starověkého královského města Kartága, jež bylo rivalem Říma, přinesly záznamy o symbolu Hamsa v podobě předaného daru punské měsíční bohyně Tanit  - Tīnīt , ku pomoci lidem. Za zmínku stojí i vykopávky, které symbolu Hamsa přiřadily formu magického talismanu k ochraně, ale i bdělému dozoru nad obyvateli středomořské pánve.

   Ta se nachází v bohatě oplývajícím botanickém území společně s biologickou rozmanitostí s názvem Macaronesie. Čtyři kruhové oblasti, tvořené z Azorských, Madeirských, Kapverdských i Kanárských ostrovů, se zeměpisně rozprostírají v Atlantském oceánu u Pyrenejského ostrova a severní Afriky.

   S rozličnými jmény a přisuzováním podobného významu je záznam symbolu Hamsa ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ u kmene Amazigh na území severní Afriky, který jej uctívá pod názvem Tafust. Další důležité informace o symbolu přichází z řad stoupenců židovského, muslimského, ale i křesťanského vyznaní, které poodhaluje více detailů nejen pod názvem Hamsa, ale i ruka Fatimi, či dokonce ruka Marie.

   Čím více se člověk ponoří k hledání dávných záznamů, tím více nalézá další vyjádření k uchopení posvátnosti s uvědoměním, že některé zmínky jsou záměrně uchovány v tajnosti. Pozdější odkazy otevírají již výrazné pojetí s názvem ruka Fatimi. Mýtický příběh hovoří o ženě jménem Fátima, která se opařila jídlem, když si její manžel do společného domu dovedl novou ženu.

   Z toho byla tak rozrušena, že místo použití vařečky zamíchala horké jídlo rukou. Jakmile začala plakat, její slzy bolestí doslova vystřelily a zranily rameno manžela tak, že nebyl schopen sňatku s další ženou. Příběh je odkazem muslimského prostředí, který okrajově vysvětluje význam oka v dlani.

   Fatima je ženské jméno pocházející z arabštiny Fāṭimah  فاطمة. Mytologicky je však spjato s dcerou proroka Muhammada, jež byla známa jako Fatimah Bint Muhammad. Oplývala mnoha tituly za svým jménem a snad nejznámější pojetí Fatima al-Zahra فَاطِمَة ٱلزَّهْرَاء (titul Al-Zahra) lze přeložit jako ta, co září...

    U zmíněných titulů je také jeden, který lze přeložit tak, že ti, co ji následují, budou v budoucnu zachráněni, což vede ke znakům podobného učení v odkazech Ježíše Krista. Záhadou je informace, že není známo přesné místo, kde Fatima odpočívá, což dodává další tajemný nádech celému příběhu i společně s informací, že její věhlas má stejnou podobu jako naší kultuře známá Marie, která byla matkou Ježíše Krista.

   Historické prameny sdělují i zachování její rodové linie do dnešní doby. Stále také platí hodnoty, které se jako duchovní dědictví předávají v podobě morálních hodnot, štědrosti i soucitu. Hamsa se vyskytuje i pod jmény Chamsa, Khamsa خمسة. Pozorný čtenář dohledá význam, který v arabštině označuje číslo pět. Mystika jej považuje za magické číslo vedoucí k anatomii či druhu nebeských drah. V každém náboženství najdete znaky, spojené s číslem pět.

   To nás v příběhu přenáší do židovské kultury, jež posvátný symbol užívá pod hebrejským názvem – חַמְסָה. Staré mystické učení, zvané Kabala קבלה a židovské náboženské právo Halacha הלכה, pojednává na stránkách starých textů o symbolu jako prastaré ctnosti proti zlému oku, ale obsahuje i informaci o nejvyšším tajemství...Co skrývá pod tímto vyjádřením? 

   Význam zlého oka a tudíž i jeho zobrazení v dlani si lze představit jako ochránce proti křivému pohledu, protože právě jiný, zlý pohled, přivádí neštěstí. Dalo by se říci, že oko vidí dopředu přicházející problém nebo negativitu, a tak stráží před každým zlým pohledem a případnou újmou. Prsty, kterých je pět, má vícero významů dle užití daného náboženství. Jedno se odkazuje na pět svatých knih, druhé na pět pilířů, či další na pět plášťů atd.

   Buddhismus a Hinduismus však také poskytuje informace o symbolu Hamsa. Význam pěti prstů je přiřazen elementům ohně, vzduchu, éteru, země a vody s podporou čaker - Manipura, Anahata, Vishuddhi, Muladhara a Swadhisthana, což lze nazvat prouděním energiíPři zkoumání podrobností však člověk odhalí symboliku pěti smyslů v energii lidského těla, kterou právě znázorňují uvedené energetické body.

   Každý prst na symbolu má svoji specifickou funkci i energii. Symboliku také můžete použít ve směru nahoru či dolů v závislosti, k čemu ji dotyčná osoba použije. Proto, když už je člověk okouzlen symbolem, či jej z nějakého důvodu přitahuje, by měl i věnovat pozornost, k čemu je určen a jak s ním nakládat ke svému prospěchu.

   Prastarý odkaz je nejen krásnou dekorací, ale i uctění posvátné tradice, která osobu či místo chrání proti zlému oku. Za negativní energii se považuje i ta, která přichází z okolního světa, tedy nikoliv jen od jednotlivce. Záleží, k jakému účelu bude symbol sloužit.

   Ochrana osob, blízkých, místa i domova se projeví s příchozí pozitivitou, štěstím i stálým dohledem oka, které nejen zútulní každý prostor, ale dodá mu jistou vážnost.