Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Andělské vonné tyčinky

   Andělské vonné tyčinky z vybraných přírodních materiálů přinášejí aroma andělského světa vonných esencí. Vonné tyčinky vybízejí svoji jedinečností k přímému spojení dle vybraného druhu vůně, s konkrétním zaměřením pro danou situaci. Když Andělé přichází, jeden z průvodních příznaků je specifická vůně, která sděluje, že jsou nablízku. Podpora s vůní darů přírody je tak krokem k vlastnímu spojení s čistým srdcem i laskavým záměrem. 

   Od nepaměti je život člověka spjatý s nebesy. Fascinovala všechny kultury napříč světadíly, které uchopily jejich úlohu mystických znamení i projevů, kterým přiřkly důležitou část již při samotném zrození člověka. Tajemná knihovna prastarých informací je po generace předávanou studnicí znalostí, které poukazují na všechny aspekty působení života.

   Kapitola o poselství nebes obsahuje nejrůznější zmínky příchodu bohů i bytostí na zemi. Mezi nebeské zástupce patří i andělská hierarchie, která s otevřenou náručí předává duchovní pomoc. Záznamy o existenci zanechaly výpovědi přímých setkání v každé době. Tvrzení má oporu v důkazech starých spisů i nespočet vyobrazení, které prokazuje úctu ke každému jevu.

   Čas andělským bytostem neudává životnost, pouze nesmrtelná víra existenčně provází v neviditelném rouchu každého. Pomyslný most mezi duchovním a hmotným světem, který představují, je skrytým přechodem vyslovených přání, žádostí i modliteb. Tam, kde víra údajně není, se v nestřeženém okamžiku prokáže takzvané náhodné zjevení, které zcela změní pohled k životu. Proto není nevěřící člověk, protože každý něčemu věří...

   Prameny původních záznamů odkrývají šifrované sdělení o andělských bytostech, jež slouží další generaci vybraných ochránců, kteří opatrují cenné informace před  zneužitím. Právě lidská mysl dokáže ve své zaslepenosti probudit touhu k nedozírné moci, kterou historicky podnikaly národy ve výpravách při hledání posvátných artefaktů, jako v případě stálého hledání Archy Úmluvy, kde vyobrazení Andělé - Cherubové tuto archu střeží.

   Víra je tématem mnoha knih s informacemi jako duchovní prostředek ke komunikaci i vedení. Pouze hmotné hranice jsou na cestě mysteria překážkou v pátrání. Přitom každé poselství je založeno v předávání víry, která ruku v ruce kráčí s láskou i cestou otevřeného srdce, ale právě nechvalná historie dokládá i množství zpráv, kde bylo poselství významově upraveno či zcela záměrně znehodnoceno. Základem pro cílené změny informací jsou vždy nezdravé úsudky člověka. Vznikají z popudu domýšlivosti a je tou hnací silou, která lačně dychtí nadvlády nad ostatními, neboť strach z neznáma je větší, než připustit opak kvůli zboření vlastních mýtů ega.

   Pevně věřit je jako příchod prudkého světla do nejtemnějších míst, kde na výsostném trůnu intrik panuje souzení jiných. Pohnuté činy ukládá na předložku svého strachu, jež koná v domnění vlastního vykoupení i v pýše své vlastní majestátnosti, která záhy odhalí ukryté touhy pod závojem vlastní lítosti. 

   Pojem láska provází od počátku písma každý důležitý odkaz, který je nástrojem pro jasné uchopení života. Jedinečnost člověka vyjadřuje s otiskem božství nekonečnou volnost. Dovolit si spojení prostřednictvím lásky s anděly může navázat k projevům božského vědomí, a kdo ví, třeba další zjevení zanechá neskutečný příběh pro „skutečné lidi“.

   V každé době je výstižné rčení: „Miluj ostatní jako sebe sama“. 

Cena

124849
1124849
7balení sada
849 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 193
smíření
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 190
probuzení
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 187
klid
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 184
hojnost tyčka
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 181
naděje
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 178
láska tyčka
124 Kč / ks

Popis produktu připravujeme.

Kód: 175
důvěra
124 Kč / ks
Kód: 172
8 položek celkem