Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Vonné tyčinky Ajna - Třetí oko

Skladem
Kód: 163
112 Kč / ks
Kategorie: Vykuřovadla
Hmotnost: 0.01 kg

Šestá čakra Ajna:

   Závoj příchozího večera mlčky přináší zážitek posledního okamžiku dne, jejž proplétá vznášející se mlha, která se pomalu plíží krajinou. Zrak cítí se nejistě, když zbytky obrysů světla mizí a čerstvý závan ztráty jistoty otevře okno nočnímu světu, který odejme možnost polapit přízrak noci do svých rukou.

   V daný moment myšlenky vytváří stísněné obavy, které v záplavě dne nejsou podstatné, stejně jako přemítání v uchopení nehmotného, neboť uchopit je možné v projevu lidské nevědomosti. Ta s hrdostí tvrdí, že vlastnit i držet lze. Přitom tak obyčejná věc, jako prostý pohled, se s příchodem večera rozpadá v prach, kde uvědomění přiznává iluzorní náhled běžné události s příchodem tmy, kterou nelze zabalit a užít dle potřeby.

   Této iluzi se říká Maya a význam lze přeložit jako klam či snění za plného vědomí. Hledat pravdu není třeba, neboť se neukrývá. To, zda ji člověk vidí, je jen pouhé nastavení či neochota vidět vše přímo.

   Iluzi člověk podléhá díky svému chycení v hmotných potřebách, a čím více se jimi obklopuje, tím více ztrácí kontakt se svoji pravou podstatou. Duše si svůj úděl i pravost pamatuje, proto si dokáže najít cestu k rozpomenutí, když přichází silný impuls vytvořit jiné kvality života, který nastává okamžikem umlčení ega, emocí i myšlenkových pochodů. 

   Dobrovolně navlečená pouta s tužbou zahalují duchovní podstatu v nevědomost, která se promítá jako nevolník na plantáži. Tomuto jevu se správně přezdívá Paradigma, což je převzatý vzorec chování či slepé působení života dle návodu někoho jiného. Na základě předávaných postupů jógy lze stanout v tomto prozření s náhledem tváři v tvář.

   Ve své podstatě se člověk zbaví všech pohledů i názorů, prohlédne chaos mysli a stane tak v pozici své zranitelnosti, jako při prvním příchodu na tento svět. Duchovní zrod či cesta poskytne pohled hry samotného života zcela s jiným poznatkem i nutné dávky uvědomění, neboť to, co doposud bylo vnímáno, mizí v propadlišti dějin jako nepotřebné součásti starých a těsných svršků.

   Mizí lpění ke všemu, co člověk považoval v životě za důležité a bez čeho se údajně neobejde, i když štěstí i radost života nebyla ta, kterou tajně nosil ve svém nitru. Přichází jasný vhled do svého nitra, které díky odhození nepotřebné zátěže v různých oblastech prokáže neuvěřitelnou změnu.

   V uvědomění se rozpouští iluze Maya, jejíž pohyb a zdánlivé představy v rozhodování mizí jako stín a sní i omezená existence. Nový pohled vnikl pod povrch a v tomto bodě již člověk nemůže říci vidím - vím, ale cítím a ctím.

   Končí honba za úspěchy a dosahování ocenění, aby všechna těla člověka - duše, neskončila ve stálém kole opakovaného zrozování - Samsára. Tento jev se koná, dokud nebude prohlédnuto divadlo a role, kterou člověk hraje k dokonalosti v touze po úspěchu a nedá patřičnou péči k vnímání, jež si zaslouží pozornost. Otevřená Ajna přivádí za obzor klamu v poznání pravdy, jež obnaží labyrint připoutaných věcí, které působí zranění nevědomosti i bolesti. 

   Pokud nezmizí smysl v dualitě, není možné z iluze vystoupit. Jediný způsob, jak se zcela vyjmout z vlivu působení, nastává tehdy, když vlastní ego odchází do ústraní a cesta volné duše kráčí vpřed, za závoj iluze s duchovní podporou Ajny, která je dokonalým průvodcem do světa intuice.

   Ajna v sanskrtu vyznívá jako moudrost či vnímání. Rozložením slova A - Bez, jna - Poznání, lze vysvětlit jako místo ve středu poznání s centrem pomyslného bodu mezi obočím. Probuzení z nevědomosti a velká trpělivost s odhodláním přinese nemalé výsledky nejen v duchovní cestě.

   Jestliže člověk pracuje se svými energiemi, dobře ví, že Nadi není ve stálé aktivitě. Pravidelnou koncentrací cvičení - Pranayama, tělesných cviků a meditací - nikoliv relaxací. Ajna je v pozici základního kamene pro jiné vnímání, jež aktivní Nadi propojí Sahasraru, která se spojí stavem zvaným Samadhi - přímé spojení, též známé jako osvícení.

   Dalo by se říci, že pokud se člověk pravidelně zaobírá svými energetickými body a má stálou praxi jógy, je větší předpoklad pro zmíněný stav než ten, kdo nic nedělá, ale výstižně a barvitě bude popisovat stavy, které neodpovídají skutečnosti.

   Osobní přesvědčení má pevný základ ke změně, která otevře šuplík s nahlédnutím hluboké podstaty a právě Ajna disponuje s nejvyšším prostorem pro rozlišení.

   Nastavením energetických bodů do rovnováhy, za stálé a trpělivé práce, se může každý seznámit s podstatou své čakry, a pakliže se zajde za hranici běžného vnímání, které je díky myšlení omezeno, spustí se pohled, který nastaví pravou tvář bez cesty zpět ke starému způsobu života.

   Opustit vlastní strach znamená opustit vše, co v denním životě neprospívá, ať je to touha vlastnit nebo pouze závidět druhým jejich úspěchy. Pro mnohé to není snadné, ale vždy je v pozadí odpověď, která ve vězení nevědomosti předá klíče od dveří svobody k poznání a volnosti každého okamžiku.

 

Vyzkoušejte krátkou relaxaci na svůj šestý energetický bod.

   Zapalte si vonnou tyčinku pro čakru Ajnu a v tichu, nikým nerušeni, se pohodlně usaďte do pozice, která je Vám příjemná. Pokud máte zdravotní problém pohybového aparátu, můžete sedět na židli. U zvolené pozice mějte vždy vzpřímenou páteř.

   Ruce položte na stehna, dlaně otočené vzhůru. Zavřete oči a klidně dýchejte. Vědomě veďte svůj nádech a výdech, na kterém je zcela Vaše pozornost. Slaďte nádech i výdech na stejnou délku, který funguje jako píst nahoru a dolů.

   Jakmile vědomě vedete svůj dech a je srovnán do stejné délky nádechu i výdechu, pokuste se vnitřně naladit na energetický bod a svoji pozornost převést do Ajny. Pouze ji vnímejte za stále stejného dýchání a nechte své tělo promluvit.

   V této pozici setrvejte, jak Vám bude příjemné. Když ucítíte potřebu přestat, ještě chvíli setrvejte, oči zavřené a stejně, jako se vyslovuje posvátná slabika Om, řekněte dlouze Aum (Bija Mantra) několikrát za sebou. Vnímejte, co se v těle po vyslovení odehrává. Po té zvolna otevřete oči, dýchejte normálně a po chvíli můžete zvolna vstát.

   Přejeme Vám klidnou relaxaci a cestu objevů Vaší energie.